Toimintasuunnitelma 2020

I YLEISTÄ

Vuoden päätavoitteena on kasvavalle jäsenmäärälle kohdistettavan palvelutarjonnan kehittäminen. Panostetaan monipuoliseen koulutustarjontaan, nuorisotoimintaan sekä seurojen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen.  

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä FédérationInternational de l’Art Photographique:n (FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Global Photographic Union (GPU) ja 

Nordiskt Förbund för Fotografi NFFF:n kautta. 

 Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin. 

 Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. 

II VARSINAINEN TOIMINTA

1.KOULUTUS

1.1.Tuki jäsenseuroille.  

Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa Liiton koko jäsenistölle ja b) muidenkin Liiton jäsenseurojen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kurssiohjelman ja kouluttajan tulee olla Liiton hyväksymiä. Tuki myönnetään hakemuksesta ja maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. Hakemus- ja tilityslomakkeita saa Liiton verkkosivuilta. Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä kouluttajien löytämisessä.  

1.2. Liiton organisoima koulutus 

Liitto järjestää useammasta kahden päivän viikonlopusta koostuvia kuvankäsittely- ja kuvamassojen hallintatyöpajasarjoja sekä viikonlopun kestäviä, eri osa-alueisiin painottuvia valokuvauskoulutuksia ei puolella Suomea. 

 Seurat voivat jatkossa tilata koulutuksia liiton rakentamasta koulutusvalikoimasta. 

1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus.   

Eri yhteistyökumppaneiden koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla yhteisilmoittautumisia, -matkoja ja –majoitusta. Yksityiskohtaisemmat tiedot kursseista, ilmoittautumisohjeet jne. löytyvät osoitteesta www.sksl.fi.   

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 2020 vuosinäyttelyn yhteydessä Tampereella Tampereen Valokuvausseura ry:n toimiessa näyttelyjärjestäjänä.  

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä Oulaisissa Oulaisten Valovoima ry:n toimiessa järjestäjänä. 

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin ja olemme mukana Kuva- ja Kamera-messuilla 28.2.-1.3.2020 valokuvajärjestöjen yhteisosastolla, missä tarkoituksena kerätä Kopiosto-valtakirjoja ja markkinoida kameraseurojen jäsenyyttä. 

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä. 

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa joko fyysisesti tai verkkokokouksissa. 

3. LIITON NÄYTTELYTOIMINTA

Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön 
toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella 
vuosinäyttely järjestetään Tampereella 07-28.3.2020, Tampereen Valokuvausseura ry:n toimiessa järjestäjänä. Avajaiset 14.3.2020. 

Syyskauden teemanäyttelyn teemanäyttely järjestetään Oulaisissa, Oulaisten Valovoima ry:n toimiessa järjestäjänä. Näyttelyn avajaiset 14.11. 2020. Teemana ”Voima”.
 
Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta. Alle 29-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin tuetaan puolittamalla heidän osallistumismaksunsa voimassaolevasta kuvamaksusta. 

Liiton tuottamaa “Eminenssien näyttelyvaliot” valokuvanäyttelyä kierrätetään ympäri Suomea. Tähän haetaan myös Finnfoto:lta apurahaa. 

4. LIITON VALOKUVAAJA-ARVONIMET 

Liitto myöntää liiton näyttelyissä menestyneille kuvaajille anomuksesta SKsL-arvonimiä. Arvonimet on haettava 31.1. mennessä ja ne luovutetaan vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä. 

5. SEURACUP

Järjestetään Suomen Seuracup, jonka voittajaseuran kokoelman kaikki kuvaajat saavat kunniakirjan ja lisäksi tuomaristo voi jakaa muita kunniakirjoja ja hyväksymisiä osallistujille.  

Suomen Seuracup järjestetään syys- lokakuussa 2020. Kuvien oltava perillä sääntöjen määräämänä aikana ja tavalla. 

Yhdeltä kuvaajalta voi olla vain 2 kuvaa seuran kokoelmassa. Kuvaaja voi osallistua vain yhden seuran kokoelmaan. Seuracupin säännöt löytyvät liiton verkkosivuilta. 

Linkki: https://www2.sksl.fi/index.php/seuracup/seuracup-saannot/ 

6. NUORISOTOIMINTA

SKSL Ry:n nuorisotoiminnan työryhmä Nuoret valokuvaajat (NVK) jatkaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla, local-toiminnan, työpajojen sekä leirien muodossa. Vuoden 2020 aikana on kuitenkin päätavoitteena parantaa ja edistää yhteistyötä kameraseurojen kanssa, sekä tuoda kameraseuratoimintaa paremmin esille seuraajakunnallemme, sekä tuottaa uutta sisältöä nettisivuillemme ja jatkaa liiton nuorten näyttelykilpailua. 

NVK:n nettisivuilla (www.nuoretvalokuvaajat.fi) käy kuukausittain jopa tuhat kävijää, optimoimme nettisivujen sisältöä uusien artikkelien ja tapahtumien tuotannolla, joilla ohjaamme seuraajia ja kävijöitä tutkimaan myös kameraseurojen toimintaa. 

NVK:n pääasiallisia viestintäkanavia ovat Facebook ja Instagram, sillä niiden kautta on helppo tavoittaa 16–28-vuotiaita. Sosiaalisessa mediassa NVK:lla on yli 10 000 seuraajaa (Facebook +4400, Instagram +6800), ja suunta on kasvava. 

NVK:n sosiaalisen median kanavilla (Facebook ja Instagram) jatkamme tapahtumien mainostusta ja Localverkoston kasvattamista. Instagramissa jatkamme #nvkviikonkuva kilpailua, joka on ollut vuosien aikana hyvin suosittu ja kerännyt yli 36 000 osallistumista. 

Vuoden 2020 aikana tullaan käyttämään NVK:n sosiaalisen media kanavia tuomaan yhä useammille nuorille ja vanhemmillekin tietoa kameraseuroista ja seurojen eduista.  

NVK:n yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä Olympus Suomi, Future Retail / Kyparakamera.fi, Colorkolmio, sekä Mainostoimisto Groteski. Olympus Suomi on avustanut Nuoret Valokuvaajat -yhteisöä vuodesta 2016, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2020. Haemme myös lisää yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voisimme mahdollistaa NVK:n resurssien kasvua ja uusien tapahtumien järjestämistä. 

Nuoret valokuvaajat järjestää kymmeniä valokuvausaiheisia tapahtumia eri puolilla Suomea. 

NVK:n virallisia tapahtumia tulevat vuonna 2020 olemaan mm. NVK Kesäleiri Joutseno, NVK Outdoorweekend, sekä mahdollisesti viikon mittainen eräleiri, sekä lyhyet työpajat. NVK Local-toimintaa puolestaan organisoivat paikkakunnalliset Local-vetäjät, jotka järjestävät paikkakunnillaan ilmaistapahtumia kuten kuvakävelyitä, työpajoja ja muita vapaamuotoisempia valokuvausaiheisia tapahtumia.  

Lisäksi NVK osallistuu Kuva & Kamera –messuille, jotka järjestetään helmikuussa 2020. Messuilla tavoitamme runsaan määrän nuoria valokuvausharrastuksesta kiinnostuneita henkilöitä, ja NVK:n vetäjät sekä vetäjien organisoimat puhujat esiintyvät lavoilla luennoimassa ja pitämässä työpajoja, sekä osastolla “kysymyksiä ja vastauksia” -tyyppisessä paneelikeskustelussa. Messuilla myymme NVK-brändättyjä tuotteita sekä esittelemme NVK:n ja kameraseurojen toimintaa. 

Vuonna 2016 perustetun Local-toiminnan tukeminen ja kehittäminen on tärkeänä tavoitteena myös 2020 vuonna. 2019 aikana valmistuvat “Local-käsikirja”, sekä “NVK Local & Kameraseura -infopaketti” on tarkoitus saada kaikkien Local -paikkakuntien käyttöön 2020 aikana. Local-käsikirja sisältää ohjeistukset ja vinkkejä Local-ryhmän vetämiseen, sekä yhteystiedot paikallisille kameraseuroille. “NVK Local & Kameraseura -infopaketti” jaetaan kaikille kameraseuroille ja Local-ryhmien vetäjille, jotta yhteydenotto ja yhteisten tapahtumien järjestäminen olisi helpompaa.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto on sekä International Federation of Photographic Art -järjestön (Fédération International de l’ArtPhotographique) eli FIAP:n että Photographic Society of America -järjestön eli PSA:n jäsen. 

Tiedotetaan kansainvälisestä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook –sivulla, Kamera-lehdessä sekä FIAP–kisaajien Facebook-ryhmässä. Kannustetaan seuroja ja seurojen jäseniä osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin. Järjestetään sekä paikan päällä tapahtuvia että virtuaalisia tilaisuuksia kansainvälisen näyttelytoiminnan tiimoilta.  

Kokeillaan kansainvälisesti menestyneiden kuvaajien työn ja kehityksen esittelyä teemalla ’Miten minusta tuli minä?’ Käytetään esittelyssä soveltuvaa jakelukanavaa. 

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien sekä MFIAP-arvonimen hakua.  

Osallistutaan FIAP:n biennaaleihin ja PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun kokoelmanäyttelyyn.

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä. 

Kannustetaan seuroja edistämään nuorten valokuvaajien kansainvälistä yhteistyötä, hyödyntämällä olemassa olevaa kansainvälistä verkostoa. 

Liitto toimittaa Seuracupin ja vuosi- ja teemanäyttelyjensä kuvat muihin Pohjoismaihin ja saattaa muista Pohjoismaista saamansa kuvat jäsenistönsä katsottaviksi. 

Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin (GPU) toimintaan, Photographic Society of American (PSA) sekä Nordisk Föreningen för Fotografi (NFFF) järjestämiin näyttelyihin ja muuhun toimintaan. 

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa.  Järjestetään 12. Finland Digital Circuit. Valitaan 4 – 5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella.  

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2020 Suomessa järjestettäville kansainvälisille näyttelyille. Seuroja kannustetaan uusien näyttelyiden järjestämiseen. 

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä antamalla Photoportal-järjestelmä heidän käyttöönsä ja opastamalla heitä sen käytössä. Photoportal-järjestelmän palvelutasoa pidetään yllä. 

Tavoitteena on, että Suomessa järjestetyt näyttelyt jatkavat toimintaansa. Tavoitellaan sitä, että näyttelyt profiloituvat kansainvälisesti niin kuvavalintojensa kuin järjestelyidensäkin puolesta korkeatasoisten näyttelyiden joukkoon. 

7.1. Pohjoismainen yhteistyö 

5th Nordic Circuit järjestetään syksyllä -20.  

Suomi järjestää elokuussa –20 pohjoismaisille valokuvaajille tarkoitetun Nordisk Fototräffin, tähän on saatu Finnfoto ry:ltä avustus. 

Vuoden 2020 aikana järjestetään neljäs Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu, NordiskaFotomästerskapet. Kuvien viimeinen jättöpäivä on 1.4. 2020.  Kilpailun järjestää Ruotsin liitto. 

Kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenet voivat hakea pohjoismaisia valokuvauksen arvonimiä Pohjoismaisen Valokuvausliiton suojeluksessa Pohjoismaissa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä ja Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa saavuttamansa menestyksen perusteella.  

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 500 €:n työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta ja se voidaan myöntää johonkin sen jäsenliitoista kuuluvalle valokuvaajalle tai kameraseuralle.  

Vuonna 2020 hakemus jätetään lokakuun loppuun mennessä.  

Suomi on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin. Suomen nykyisiin päävastuualueisiin kuuluvat: 

– Pohjoismaisten arvonimien käsittelyn sisältäen kaiken näyttelydatan keräämisen ja ylläpidon sekä arvonimihakemusten tarkistamisen. 

– Instagramissa julkaistaan kaikissa Nordic Circuiteissa ja Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskisoissa palkitut kuvat. Suomi on luonut hakusanajärjestelmän, jota hyväksikäyttäen kaikki hyväksyntöjä saaneet valokuvaajat saavat kuvansa esille NFFF:n Instagram syötteessä @nordicsocietyofphotograpy. 

8. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Kotisivuille tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta ja sen kameraseuratoiminnan tietopankkia kehitetään edelleen jakamalla tietoa seuran perustamista varten ja tarjoamalla asiantuntija-apua perustamiskokoukseen. Lisäksi tarjotaan tietoa yhdistystoiminnan hallinnointiin liittyvistä asioista. Tietopankista löytyy apua jäsenseurojen tiedotustoimintaan. Apua tarjotaan myös Liiton hallituksen taholta. Kotisivulla ylläpidettävään esityspankkiin pyritään saamaan uusia aiheita.

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen liittyvistä aiheista laaditaan lehdistötiedotteita, jotka jaetaan laajasti ympäri Suomea. Liitto hyödyntää myös sosiaalista mediaa (Facebook, Instagram, Twitter).   

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan, ja ne voidaan myös julkaista kotisivuilla.   

Esitellään jäsenseurojen toimintaa liiton sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.   

Kamera-lehden Seurat toimivat -palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen toiminnasta. Lehteen tarjotaan myös liiton toimintaa esitteleviä artikkeleita. Ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa vahvistetaan muutenkin.    

Tiedotetaan SKsL:oon liittymisestä seuroille ja harrastajaryhmille, jotka eivät vielä ole jäseniämme.  

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n päätavoitteet toimintavuodelle 2020.

9. TARVIKEVÄLITYS

Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten perusteella. 

10. LIITON TIETOTEKNIIKKAPALVELUT

Liiton kotisivuja kehitetään ja ylläpidetään Woima Hostingilta ostetulta palvelulla. 

Liiton ja jäsenjärjestöjen sähköposti sekä tiedostopalvelut on Microsoftin Office 365 palvelussa. Se mahdollistaa myös toimistosovellusten ja intranetpalvelujen käytön pilvipalveluna. Myös etäkokouspalvelut hoituvat sen kautta Skype for Business ohjelman avulla. OneDrive ja Sharepoint mahdollistaa sujuvan dokumenttien hallinna. 

Woima Hostingilla on vuokrapalvelin jossa toimii Photoportal palvelin digikuvanäyttelyjen järjestämistä varten. Photoportal palvelinta kehitetään edelleen ja siirretään se vuoden aikana ajanmukaiselle alustalle 

11. JÄSENREKISTERI

Liiton käyttämä jäsenrekisteri Gruppo palvelee yksittäisten seurojen ja liiton yhteisenä jäsenrekisterinä. Rekisterin antama, kunkin henkilöjäsenen jäsennumero on edellytyksenä liiton palvelujen käyttämiseksi. 

Toimintakauden 2020 aikana liitto jatkaa opastusta rekisterin käytössä ja sen kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisessä. Liiton hallitus nimeää keskuudestaan henkilön, joka koordinoi tätä opastamista ja lisäksi tarjotaan kanavia seurojen keskinäiseen vertaistukeen järjestelmän käytössä. 

Jäsenrekisterin kautta toteutetaan myös sähköinen jäsenkortti, joka osoittaa sekä paikallisen seuran että liiton jäsenyyden. Kortin avulla henkilö voi tarkistaa oman jäsennumeronsa sekä todistaa jäsenyytensä esim. osallistuessaan liiton koulutustilaisuuksiin. Korttiin kytketään jäsenetuja, mm. valtakunnallisia ja paikallisia alennuksia jäsenistölle.  

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Jäsenseuran jäsenmaksu vuodelle 2020 on 10 €/seuran henkilöjäsen, minimissään 100€/seura. Jäsenmaksulla mahdollistetaan Office356 palvelujen käyttö sekä seuran jäsenellä on oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan (FIAP,PSA,GPU) 

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n apurahoilla. 

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen. Toimintoja, joita ei ole mainittu tässä toimintasuunnitelmassa, voidaan toteuttaa liiton taloustilanteen niin salliessa. 

Tähän toimintasuunnitelmaan liittyvä talousarvio on toimitettu seuroille eri jakelulla.

Hyväksytty syyskokouksessa Kouvolassa 24.11.2019

Comments are closed.