Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen valokuvausliitto / Nordiska Förbundet För Fotografin – NFFF
Norjan, Ruotsin ja Suomen kameraseurojen liittojen edustajat kokoontuivat Helsingissä 18.8.2015 ja perustivat Pohjoismaisen valokuvausliiton, Nordiska Förbundet för Fotografin (NFFF).

Liiton jäseniä ovat Norsk Selskap for Fotografi (NSFF), Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), Suomen Kameraseurojen Liitto (SKsL) sekä Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), joka liittyi Pohjoismaiseen valokuvausliittoon vuoden 2016 alussa.

Kansallisen liiton jäsenmaksuun sisältyy myös Pohjoismaisen Valokuvausliiton jäsenyys. Jäseniä Pohjoismaisessa valokuvausliitossa on yli 20 000.

Pohjoismaisen yhteistyön tarkoituksena on toisaalta nostaa valokuvausharrastuksen arvoa sekä taide- että kulttuurimuotona sellaisenaan, toisaalta kehittyvä yhteistyö Pohjoismaiden kesken avaa sekä liitoille itselleen että niiden jäsenille monia mahdollisuuksia.

Pohjoismaisen valokuvausliiton työskentelystipendi
Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa vuosittain työskentelystipendejä sen jäsenliittoihin kuuluville valokuvaajille ja/tai kameraseuroille. Vuonna 2023 jaetaan kameraseuroille tarkoitettuja korkeintaan 1000 €:n suuruisia työskentelystipendiejä vedosnäyttelyiden järjestämistä varten. Stipendiä tulee hakea kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Pohjoismaiset arvonimisäännöt
Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskilpailuissa ja Pohjoismaissa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä saavutetun menestyksen perusteella voidaan myöntää Pohjoismainen suurmestarikuvaaja (pronssi, hopea, kulta, platina ja timantti 1 – timantti 3) -arvonimet. Muita myönnettäviä pohjoismaisia arvonimiä ovat Master of Nordiska Förbundet för Fotografi MNFFF/pronssi/hopea/kulta sekä HonENFFF.

Jo myönnetyt pohjoismaiset arvonimet
Luettelo jo myönnetyistä pohjoismaisista arvonimistä vuodesta 2017 alkaen.

Nordic International Digital Circuit
Ensimmäisenä pohjoismainen yhteistyö konkretisoitui syksyllä -16 järjestetyssä 1st Nordic Circuitissa, joka jyrytettiin kussakin NFFF:n jäsenmaassa. Tämän jälkeen vastaava Nordic Circuit on järjestetty vuosittain.

Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu
Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu järjestetään vuosittain. Se käydään pohjoismaisten, kotimaansa kameraseurojen liittoon (RSF, NSFF, SKsL ja SDF) kuuluvien seurojen jäsenten kesken. Vuodesta 2021 kilpailu on ollut myös seurojen itsensä välinen.

Pohjoismainen kuvasarjojen valokuvamestaruuskilpailu
Pohjoismainen kuvasarjojen valokuvamestaruuskilpailu järjestetään vuosittain syksyllä. Kuvien lataus alkaa elokuussa.

Pohjoismainen kuvaesitysten valokuvamestaruuskilpailu
Järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2023 tammikuussa.

Comments are closed.