Talous

Päivitetty 3-2022

Palkka.fi palvelu on mm. verottajan, eläkelaitosten ja muiden tietoja tarvitsevien tahojen yhteinen palvelu, jolla on helppo ilmoittaa yhteen paikkaan seuran jäsenille ja muille henkilöille maksettuja palkkioita tai matkakorvauksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraileville luennoitsijoille maksetut palkkiot tai valokuvamallien pienet palkkiot tai esim. jäsenille kimppakyydeistä maksetut kilometrikorvaukset. Verottajan määrittelemät verovapaat kilometrikorvaukset ovat verovapaita myös jäsenille, mutta ne pitää ilmoittaa. Seura tekee asiantuntijalle tai kouluttajalle maksetuista palkkioista vain henkilökohtaisen ennakonpidätyksen verokirjan mukaan eikä palkan muita sivukuluja tarvitse maksaa.
Palkka.fi palvelua ei tarvita, jos luennoitsijalla tai palvelun tarjoajalla on oma ennakkoperintärekisteriin kuuluva yritys, jonka kautta hän kirjoittaa laskun. Myöskään palvelun tai kaupan kassalta saadun kuitin perusteella maksettuja korvauksia ei tarvitse ilmoittaa. Palvelun käyttö vaatii taloudenhoitajlle suomi.fi valtuudet toimia yhdistyksen puolesta mikä taas vaatii että yhdistyksen vastuuhenkilöiden tiedot on ilmoitettu Patentti- ja Rekisterihallitukselle.

Seuran hallituksen hyväksymä maksuohje voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:


Palkkioiden ja kulukorvausten maksaminen

  1. Henkilölle maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan aina Palkka.fi- sovelluksen kautta.
  2. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että henkilö toimittaa voimassa olevasta verokortista kopion ja maksamisessa tarvittavan henkilötunnuksen. Palkkion ennakonpidätys ilman verokorttia maksettaessa on aina 60 %.
  3. Mikäli suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksetaan seuralle lähetettyä kirjallista laskua vastaan.
  4. Etukäteen sovittuun kurssiin, tapahtumaan tai retkeen liittyvät matkakulut maksetaan tositteita vastaan edullisinta liikennemuotoa käyttäen tai erikseen sovittaessa km-korvaus matkalaskun ja verottajan hyväksymän enimmäismäärän mukaan. Matkalaskussa pitää mainita henkilön nimi ja tehtävä, jota varten matka suoritetaan, ajetut kilometrit sekä päivä ja kellonaika

Yhdistyksen talousohjesääntö löytyy yhdistystoimijat.fi verkkosivuilta. Samalta sivustolta löytyy myös muita ohjeita yhdistyksen käytäntöihin.

https://www.yhdistystoimijat.fi/toiminnot/talous-2/talousohjesaanto/

Vero.fi -sivustolla löytyy ajantasaista tietoa yhdistyksen pyörittämiseen talousasioissa. Hakusanalla on helppo etsiä kattavalta sivustolta eteen tulevia kysymyksiä.
Yksi perusasia on yhdistyksen yleishyödyllisyys, jolloin veroilmoitusta ei tarvitse tehdä eikä maksaa arvonlisäveroa. Katso mitkä ovat yleishyödyllisyyden edellytykset?

Yhdistykseen liittyviä verottajan videoita Youtubessa. Ohjeet pätevät yleisesti, mutta näissä mainitun Tulorekisterin sijasta on hyvä käyttää uudempaa palkka.fi -palvelua.
https://www.youtube.com/watch?v=92iK3QjMUM4
https://www.youtube.com/watch?v=-WeW-932JZM

Comments are closed.