Järjestö ja yhteystiedot

Suomen kameraseurojen liitto (SKsL ry) on vuonna 1932 perustettu valokuvauksen harrastajien valtakunnallinen keskusliitto. Liiton tarkoituksena on toimia valokuvauksen edistämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, sekä toimia edunvalvojana ja edustaa jäsenjärjestöjä näitä yhteisesti koskevissa asioissa.

Kotimaan toimintaansa liitto toteuttaa paitsi itsenäisesti, edustajiensa välityksellä Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitossa Finnfotossa, Valokuvataiteen museossa ja valtion valokuvataidetoimikunnassa. Liitto järjestää myös koulutustilaisuuksia, seminaareja ja näyttelyitä eri puolilla Suomea. Nuorisolle on omat valokuvauskurssinsa ja -tapahtumansa.

Kansainvälinen toiminta tapahtuu pääasiassa kansainvälisen kattojärjestön FIAP:n (Fédération internationale de l’art photographique) kautta. Liitto on ollut jäsen sen perustamisesta, eli vuodesta 1950 lähtien. Kaikki liiton jäsenseurojen henkilöjäsenet ovat myös FIAP:n jäseniä. He voivat seuransa ja liiton kautta osallistua sen toimintaan. Jäsenseurat saavat halutessaan yhteyden mihin tahansa FIAP:n  jäsenliitosta ympäri maailman.

Liiton hallitus voi hyväksyä maassamme toimivan valokuvausyhdistyksen SKsL:n jäseneksi. Tällä hetkellä liittoon kuuluu noin 80 jäsenseuraa, joissa on noin 4000 jäsentä.

Kameraseurojen toiminta muotoutuu paikkakunnan, seuran koon ja jäsenrakenteen mukaan. Toiminnan rungon muodostavat yleensä kuukausikokoukset, valokuvauskilpailut ja koulutustilaisuudet. Tärkeätä on myös se, että valokuvauksesta ja kameroista kiinnostuneet voivat tavata toisiaan, katsella toistensa kuvia ja keskustella niistä. Jäsenten aktiivisuus ja innostus luovat edellytykset virkeälle valokuvauksen harrastukselle seuroissa ja liiton toiminnassa.

Comments are closed.