NFFF:n työskentelystipendi

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 750 €:n työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta ja se voidaan myöntää johonkin sen jäsenliitoista kuuluvalle valokuvaajalle tai kameraseuralle.

Stipendiä tulee hakea kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Selonteko stipendin käytöstä tulee toimittaa Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselle vuoden sisällä sen myöntämisestä. Selonteko julkaistaan Pohjoismaisen valokuvausliiton kotisivuilla ja se on siellä nähtävissä kuuden kuukauden ajan projektin päättymisestä.

Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitus voi halutessaan päättää stipendin jakamisesta myös ilman tehtyä hakemusta.Täytetty hakemus [doc] toimitetaan NFFF:lle sähköpostitse osoitteeseen president@nordic.photo. Ainoastaan sähköisesti täytetyt hakemukset käsitellään.

Suomessa asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Kristian Frantz, member1@nordic.photo.

Aiemmin Suomeen myönnetyt työskentelystipendit
2017
Kauko Keränen, kuvasarjan ”Suomalainen tango” toteuttaminen ja näytteille asettaminen.
2018
Petri Damstén, studiossa pienoismallein ja vertauskuvin toteutettavan taidekuvasarjan ”Artist struggles” materiaali-, tulostus- ja vuokrakustannuksiin.
2019
Tiina Pomio, näyttelyn ”Naisen elämä ja rooli” toteuttaminen.
2020
Kirsi Tolvanen, näyttelyn ”Naisten pesäpallo Joensuussa” toteuttaminen.

Comments are closed.