NFFF:n työskentelystipendi

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa vuosittain työskentelystipendejä sen jäsenliittoihin kuuluville valokuvaajille ja/tai kameraseuroille. Vuonna 2023 voidaan jakaa kameraseuroille tarkoitettuja korkeintaan 1000 €:n suuruisia työskentelystipendiejä vedosnäyttelyiden järjestämistä varten, yhteensä 4000€.

Stipendit myöntää Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitus ja niitä tulee hakea kunakin vuonna 15. lokakuuta mennessä. Hakemukseen tulee liittää projektin kustannusarvio.

Selonteko stipendin käytöstä tulee toimittaa Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselle vuoden sisällä sen myöntämisestä. Stipendistä maksetaan 50% sen tultua hyväksytyksi ja loput selonteon toimittamisen jälkeen. Selonteko julkaistaan Pohjoismaisen valokuvausliiton kotisivuilla ja se on siellä nähtävissä kuuden kuukauden ajan projektin päättymisestä.

Täytetty hakemus [doc] toimitetaan NFFF:lle sähköpostitse osoitteeseen president@nordic.photo. Ainoastaan sähköisesti täytetyt hakemukset käsitellään. Seura, jolle työskentelystipendi on myönnetty, ei voi hakea uutta stipendiä kolmeen vuoteen.

Suomessa asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Ari Haimi, ari.haimi@sulo.fi .

Aiemmin Suomeen myönnetyt työskentelystipendit
2017
Kauko Keränen, kuvasarjan ”Suomalainen tango” toteuttaminen ja näytteille asettaminen.
2018
Petri Damstén, studiossa pienoismallein ja vertauskuvin toteutettavan taidekuvasarjan ”Artist struggles” materiaali-, tulostus- ja vuokrakustannuksiin.
2019
Tiina Pomio, näyttelyn ”Naisen elämä ja rooli” toteuttaminen.
2020
Kirsi Tolvanen, näyttelyn ”Naisten pesäpallo Joensuussa” toteuttaminen.
2021
Jorma Kärkkäinen, neljän tilan valokuvanäyttelyn ”Savu Väri Liike” toteuttaminen.
2022
Jorma Hevonkoski, valokuvanäyttelyn ”Timeflux passing through” toteuttaminen.

Comments are closed.