Näyttelyiden varaustilanne

SKsL:n näyttelyiden järjestämistä voi hakea jatkuvasti. Liiton hallitus päättää vuosi- ja teemanäyttelyn järjestäjistä hyvissä ajoin ennen
näyttelytapahtumaa. Näyttelyn järjestäminen on hyvä tapa vahvistaa seuran yhteishenkeä ja mahdollisuus parantaa talkooporukalla seuranne taloudellista tilannetta.

Näyttelyitä voi hakea hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä alustavasti ilmi näyttelyn ajankohta ja näyttelypaikka. Teemanäyttelyn järjestäjä saa yleensä valita itse teeman. Hallitus tosin vahvistaa sen. SKsL tukee järjestäjää taloudellisesti.

Hakemuksen voi toimittaa joko näyttelyvastaavalle tai liiton toimistoon.

Tällä hetkellä näyttelyiden varaustilanne on seuraava (*Alustava varaus) :

Vuosinäyttely 2023: Oulun Kameraseura ry
Teemanäyttely 2023: Oulaisten Valovoima ry

Vuosinäyttely 2024: Kameraseura Mielikuva ry
Teemanäyttely 2024: Kuopion Kameraseura ry

Vuosinäyttely 2025: VAPAA
Teemanäyttely 2025: Turun Kamerat ry

Vuosinäyttely 2026: Saimaan Kameraseura ry (80 v) *
Teemanäyttely 2026: Oulun Kameraseura ry

Vuosinäyttely 2027: VAPAA
Teemanäyttely 2027: VAPAA

Vuosinäyttely 2028: VAPAA
Teemanäyttely 2028: Kameraseura Mielikuva ry

Comments are closed.