Suositus arvonimien käytöstä

Yleistä

Tämä suositus on tehty, jotta valokuvauksesta myönnettyjen arvonimien käyttö olisi yhtenäistä. Ohje koskee Suomen Kameraseurojen Liiton toimintaan liittyvää arvonimien käyttöä.

Yleisimmät valokuvaajan nimen yhteydessä esiintyvät arvonimet ovat

 1. Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL)
 2. Nordiska Förbundet för Fotografi (NFFF)
 3. Federation Internacionale de l’Art Photographique:n (FIAP)
 4. Photographic Society of America:n (PSA) arvonimiä
 5. Global Photographic Union (GPU)
 6. Royal Photographic Society (RPS)

Eri maiden valokuvajärjestöt ja jotkut yksittäiset kameraseurat saattavat myöntää omia arvonimiään, mutta niiden käyttö SKsL:n puitteissa ei kirjavuutensa vuoksi ole suositeltavaa.

Arvonimet

Suomen Kameraseurojen Liitto (SKsL)

Vuosi- ja teemanäyttelyiden hyväksymisten perusteella myönnettävät arvonimet:

 • SKsLM Suomen Kameraseurojen Liiton mestarikuvaaja
 • SKsLSM Suomen Kameraseurojen Liiton suurmestarikuvaaja
 • SKsLE Suomen Kameraseurojen Liiton eminenssikuvaaja
 • HonSKsLE Suomen Kameraseurojen Liiton kunniaeminenssikuvaaja

Kuva-/teoskokoelman perusteella myönnettävät arvonimet (näiden myöntäminen päättyi vuoden 2016 alusta lähtien):

 • SKsLA*, SKsLA** Ripustettavilla teoksilla
 • SKsLB*, SKsLB** Projisoitavilla teoksilla
 • SKsLC*, SKsLC** Vapaamuotoisilla, muihin sarjoihin kuulumattomilla teoksilla

Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (FIAP) kansainvälisten näyttelyiden hyväksymisten perusteella myönnettävät arvonimet:

 • AFIAP Artiste FIAP
 • EFIAP Excellence FIAP
 • MFIAP Master FIAP

Kansainvälisen järjestötoiminnan ansioista myönnettävät arvonimet:

 • ESFIAP Excellence for Services Rendered to FIAP
 • HonEFIAP Honorary Excellence FIAP

Royal Photographic Societyn (RPS) ja Photographic Society of American (PSA) arvonimiä käytetään harkinnan mukaan, koska SKsL ei ole kummankaan jäsen.

Arvonimien käyttösuositus

Valokuvaajan saamia arvonimiä käytetään henkilön nimen perässä edellä mainituin kirjainlyhentein. Haluttaessa voidaan käyttää kaikkia saatuja arvonimiä, mutta perustellusta syystä voidaan osa arvonimistä jättää luettelematta. Tällöin kuitenkin vähintään kolme saavutettua arvonimeä on mainittava. Etusija on aina Suomen Kameraseurojen Liiton arvonimillä.

Arvonimet luetellaan sen myöntäneen järjestön mukaisessa järjestyksessä seuraavasti:

 1. SKsL
 2. NFFF
 3. FIAP
 4. PSA
 5. GPU
 6. Muut mahdolliset arvonimet

Mikäli henkilöllä on enemmän kuin kolme arvonimeä, luetellaan aina SKsL:n arvonimet ja sen jälkeen ensisijaisesti FIAPin arvonimet. Teoskokoelmilla saavutetut SKsL:n arvonimet voidaan tässä yhteydessä yhdistää seuraavasti:

Jos kuvaajalla on arvonimet SKsLA**, SKsLB* ja SKsLC**, ne voidaan luetella muodossa: SKsLA**B*C**.

Kameraseuratoiminnan yleisissä yhteyksissä voidaan käyttää kaikkia arvonimiä, mutta näyttelyihin osallistuttaessa käytetään ainoastaan kuvallisista ansioista saatuja arvonimiä.

Kansainvälisiin näyttelyihin osallistuttaessa käytetään ainoastaan kansainvälisiä arvonimiä.

Arvonimien korvaavuus

Mikäli henkilö on saanut samoista ansioista useamman arvonimen, käytetään vain ylempää arvonimeä. Esim SKsLSM arvon rinnalla ei käytetä enää arvoa SKsLM.

Arvonimien käyttöjärjestys:

 • SKsLM / SKsLSM / SKsLE: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • SKsLA* / SKsLA**: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • SKsLB* / SKsLB**: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • SKsLC* / SKsLC**: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • NSMiF*/ MNFFF / HonENFFF: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • AFIAP / EFIAP / MFIAP: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan
 • ESFIAP / HonEFIAP: ainoastaan korkein saavutettu arvonimi mainitaan

Comments are closed.