Jäsenmaksut 2023

Liiton jäsenmaksu vuonna 2023 on kymmenen (10) euroa per henkilöjäsen.
Eli, jos seuranne jäsenmäärä on 50 henkilöä, on jäsenmaksunne tällöin yhteensä 50 x 10 eli 500 euroa. Käyttäkää maksaessanne laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu kirjautuu seuranne hyväksi.

Jäsenmaksujen maksamisperiaate

Liiton sääntöjen mukaan Suomen Kameraseurojen Liiton jäseniä ovat sen jäsenyhdistykset. Henkilöjäsenet puolestaan liittyvät aina paikalliseen kameraseuraan.  Jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen jäsenrekisterissä olevaa jäsenmäärän mukaan vähennettynä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneillä jäsenillä.

Jatkossa kameraseuran jäsenen osallistumisoikeus liiton näyttelyihin tarkastetaan Flomembers-jäsenrekisteristä, joka kameraseuran on otettava käyttöön liittoon liittyessään.

Huom!
Jäsenrekisteri helpottaa jäsenmaksujen seurantaa ja perintää. Maksamattomia jäseniä ei kannata jäsenreksiterissä pitää, koska sen perusteella liitto perii jäsenmaksun. Jäsenmaksu on myös mahdollista maksaa useammassa erässä, josta on hyvä sopia etukäteen liiton toiminnanjohtajan kanssa. Nuorten jäsenten jäsenmaksun on hyvä olla liiton jäsenmaksua suurempi, jotta myös siitä jää jotakin seuratoiminnan kehittämiseen. Liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on maksettava viimeistään syyskokoukseen mennessä.

Comments are closed.