Kokoukset

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n jäsenseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden kuuluu yhdistyslain mukaan pitää vuosittain erilaisia kokouksia. Käytäntöjen helpottamiseksi on tähän koottu esimerkkejä yhdistysbyrokratiaan normaalisti liittyvistä asiakirjoista. Näitä saa vapaasti hyödyntää ja muokata omaan käyttöön sopiviksi.

Syyskokous

Syyskokoukseen mennessä suunnitellaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintaa. Siinä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, sekä valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja nimetään toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö.

Huom!
Yhdistyksen säännöistä riippuen hallituksen jäsenien toimikaudet voivat olla eri mittaisia.

Syyskokouskutsu ja asialista: syyskokous_kutsu_MALLI
Toimintasuunnitelma: toimintasuunnitelma_MALLI
Talousarvio: talousarvio_taulukko_MALLI

Kevätkokous

Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa, ja myönnetään edellisen vuoden toimihenkilöille tili- ja vastuuvapaus.

Kevätkokouskutsu ja asialista: kevatkokous_kutsu_MALLI
Toimintakertomus: toimintakertomus_MALLI
Tilinpäätös selitettynä: tilinpaatos-selitetty
Tilinpäätös ilman selityksiä:tilinpaatos_MALLI

Vuosikokous

Joissakin yhdistyksissä pidetään vain yksi vuosikokous, jossa käsitellään sekä syys- että kevätkokouksen asiat.

Vuosikokouskutsu ja asialista: vuosikokous_kutsu_MALLI

Comments are closed.