Valokuvauskoulutus

Haluatko saada ennakkotietoa ajankohtaisista koulutuksista sähköpostiisi?

Lähetämme 1 – 2 tiedotetta kuukaudessa tai harvemmin.
Liity jakelulistalle tästä linkistä=>

Katso SKsL:n tarjoamat koulutukset=>
Katso paikallisten kameraseurojen tarjoamat koulutukset=>

Kameraseuroille

Lisää kurssivinkkejä seuratoimijan esitelmäpankista=>
Tarvitsetko taloudellista tukea kurssien järjestämiseen? Tee tukihakemus=>
Löydä ideoita peruskurssin toteuttamiseen=>
Ilmoita seurasi valokuvauskurssi jakelulistalle, jolla liitto tiedottaa tulossa olevista koulutuksista. Laita sähköpostia koulutusvastaava Reino Havumäelle

Liitto tarjoaa tukea kurssien markkinointiin. Mietitään yhdessä, kuinka kurssillenne tai tapahtumaan saadaan enemmän osallistujia. laita viestiä tiedotus- ja markkinointivastaava Raimo Korpelaan, 0400 767 000

Kasvattaaksesi jäsenmäärää järjestä kurssi seuran jäsenille ja ota mukaan myös yleisöä.

Valokuvaukseen liityvät koulutukset ovat yksi erinomainen keino kasvattaa oman yhdistyksen osaamistasoa, saada uusia jäseniä ja vanhoja sitoutumaan yhdistykseen ja pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena. Ulkopuoliselta voi ottaa hieman isomman kurssimaksun ja kurssin kulut tulevat paremmin katettua. Jäsen saa tällöin kurssin hieman edullisemmin. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi valokuvauksen peruskurssit, kuvankäsittelykoulutukset, studiokuvaus, yökuvaus, katukuvaus, tapahtumakuvaus, maisemakuvaus, jne… mahdollisuudet ovat rajattomat.

Kurssi etänä tai lähiopetuksena

Tehokkain kurssi on kun osallistujat ovat läsnä samassa tilassa kouluttajan kanssa. Toinen mahdollisuus on järjestään etäkoulutus tai tarjota etäosallistumismahdollisuus niille, jotka eivät paikalle pääse esimerkiksi Teams-ohjelmaa käyttäen. Jokaisella seuralla on Teamsin käyttömahdollisuus liiton tarjoaman MS Office 365 palvelun osana.

Lisätietoja voit kysyä Raimo Korpelalta.

Koulutustuki jäsenseuroille

Liiton tarjoama enimmäistuki on 150 eur / koulutuspäivä. Alla mainittujen reunaehtojen tulee täyttyä:

  • Kursseille osallistuvilta peritään kurssimaksu, joka muodostaa kurssin omavastuuosuuden. Maksun suuruus riippuu kurssin pituudesta ja kuluista; se voi olla esim 40 eur viikonloppukurssista.
  • Koulutustuki on tarkoitettu pääsääntöisesti tappioiden minimoimiseen eli lähtökohtaisesti osallistumismaksujen tulisi kattaa kaikki kulut, mikä tarkoittaa sitä, että realistinen budjetointi on kaiken A ja O.
  • Kurssitukihakemus tulee lähettää täytettynä liiton toimistolle toimisto@sksl.fi , ennen koulutuksen aloittamista
  • Koulutustuki maksetaan aina jälkikäteen ja vain siinä tapauksessa, että liitolle palautetaan koulutuksen jälkeen täytetty koulutuskertomuslomake.
  • Myönnettävän koulutustuen maksuperuste on myös se, että koulutus on avoin kaikille liiton jäsenille. Osallistumispaikkojen määrän ollessa rajallinen, etusija on järjestävän seuran jäsenillä.


Comments are closed.