Valokuvauskoulutus

Haluatko saada ennakkotietoa ajankohtaisista koulutuksista sähköpostiisi?

Lähetämme 1 – 2 tiedotetta kuukaudessa tai harvemmin.
Liity jakelulistalle tästä linkistä=>

Katso SKsL:n tarjoamat koulutukset=>
Katso paikallisten kameraseurojen tarjoamat koulutukset=>

Kameraseuroille

Lisää kurssivinkkejä seuratoimijan esitelmäpankista=>
Tarvitsetko taloudellista tukea kurssien järjestämiseen? Tee tukihakemus=>
Löydä ideoita peruskurssin toteuttamiseen=>
Ilmoita seurasi valokuvauskurssi jakelulistalle, jolla liitto tiedottaa tulossa olevista koulutuksista. Laita sähköpostia koulutusvastaava Reino Havumäelle

Liitto tarjoaa tukea kurssien markkinointiin. Mietitään yhdessä, kuinka kurssillenne tai tapahtumaan saadaan enemmän osallistujia. laita viestiä tiedotus- ja markkinointivastaava Raimo Korpelaan, 0400 767 000

Kasvattaaksesi jäsenmäärää järjestä kurssi seuran jäsenille ja ota mukaan myös yleisöä.

Valokuvaukseen liityvät koulutukset ovat yksi erinomainen keino kasvattaa oman yhdistyksen osaamistasoa, saada uusia jäseniä ja vanhoja sitoutumaan yhdistykseen ja pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena. Ulkopuoliselta voi ottaa hieman isomman kurssimaksun ja kurssin kulut tulevat paremmin katettua. Jäsen saa tällöin kurssin hieman edullisemmin. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi valokuvauksen peruskurssit, kuvankäsittelykoulutukset, studiokuvaus, yökuvaus, katukuvaus, tapahtumakuvaus, maisemakuvaus, jne… mahdollisuudet ovat rajattomat.

Kurssi etänä tai lähiopetuksena

Tehokkain kurssi on kun osallistujat ovat läsnä samassa tilassa kouluttajan kanssa. Toinen mahdollisuus on järjestään etäkoulutus tai tarjota etäosallistumismahdollisuus niille, jotka eivät paikalle pääse esimerkiksi Teams-ohjelmaa käyttäen. Jokaisella seuralla on Teamsin käyttömahdollisuus liiton tarjoaman MS Office 365 palvelun osana.

Lisätietoja voit kysyä Raimo Korpelalta.

Koulutustuki jäsenseuroille

Liiton tarjoama enimmäistuki on 160 €/koulutuspäivä. Alla mainittujen ehtojen tulee täyttyä:

  1. Ilmoita liitolle tulevasta koulutuksesta heti kun siitä on päätetty, jotta siitä voidaan tiedottaa.
  2. Täytä tukihakemus kurssin jälkeen toteutuneiden kustannusten mukaan ja lähetä se sähköpostin liitteenä liiton koulutusvastaavalle.

Ohjeet:

  • Kurssien tulee olla avoimia ainakin kaikille jäsenseuroille.
  • Osallistumispaikkojen määrän ollessa rajallinen, etusija on järjestävän seuran jäsenillä.
  • Kursseille osallistuvilta peritään kurssimaksu, joka muodostaa kurssin omavastuuosuuden. Maksun suuruus riippuu koulutuksen pituudesta ja kuluista. Kurssimaksu voi olla esim 40 euroa.
  • Koulutustuki on tarkoitettu pääsääntöisesti tappioiden minimoimiseen eli lähtökohtaisesti osallistumismaksujen tulisi kattaa kaikki kulut, eli realistinen budjetointi on kaiken A & O. 
  • Kurssista on ilmoitettava SKsL:n tiedottajalle noin kuukausi ennen kurssin järjestämistä tiedon jakamiseksi valokuvausseuroille, tiedotus(at)sksl.fi ja reino.havumaki(at)sksl.fi
  • Kurssitukihakemus lähetetään täytettynä kurssin jälkeen liiton koulutusvastaavalle reino.havumaki(at)sksl.fi. Mukaan on liitettävä kustannuslaskelma. Tositteita ei tarvitse lähettää kuin pyydettäessä.
  • Koulutustukihakemuksen hyväksyy SKsL:n koulutusvastaava.

Tee tukihakemus=>


Comments are closed.