Tietosuoja- ja rekisteriseloste

(1) Laadittu 15.2.2021, tarkistettu 2.1.2023

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Kameraseurojen Liitto ry (jäljempänä SKsL)
Osoite: PL 44 (Piiponraitti 1), 37501 Lempäälä

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Toiminnanjohtaja Kari Tolonen, puhelin 040 063 4631

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt:
Sähköpostilla toimisto@sksl.fi tai puhelimitse.

Rekisterinpitäjän toimiala
Aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 0276104-9

Rekisteriseloste Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n henkilötietorekisteristä

SKsL:n tarkoituksena on toimia valokuvauksen edistämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, sekä toimia edunvalvojana ja edustaa jäsenseurojaan näitä yhteisesti koskevissa asioissa. Toimintaansa liittyen SKsL käsittelee henkilötietoja. SKsL on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

Toiminnassa käytettävä rekisteri
Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenseurat ovat niiden keskusliiton eli Suomen Kameraseurojen Liiton jäseniä. Henkilö liittyy jäseneksi SKsL:n jäsenseuraan ja luovuttaa siinä yhteydessä henkilötietojaan jäsenseuralle. SKsL ry ja sen jäsenseurat käyttävät samaa jäsenrekisteriä ja molempien rekisterit sisältävät samat henkilötiedot. Henkilötietoja käytetään valokuvausharrastukseen liittyen jäsenyyden ja jäsenen iän tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon sekä tiedon välittämiseen jäsenseurojen yhteyhenkilöille ja seurojen henkilöjäsenille sekä erilaisten maksutietojen hallintaan ja ylläpitoon, kuten jäsen- ja osallistumismaksut.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutieto. Seurakohtaisesti kerättävistä tiedoista jäsen voi lukea jäsenseuran omasta tietosuoja- ja rekisteriselosteesta.

Tietojen luovutus
SKsL ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman rekisteröidyn etukäteistä suostumusta. Jäsenseurojen henkilötietojen luovutuskäytännöstä voi lukea seuran omasta tietosuoja- ja rekisteriselosteesta.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
SKsL ry:n jäsenseurojen ja niiden jäsenten tiedot talletetaan verkossa toimivaan FloMembers jäsenrekisteriin. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Flomembers / FloApps Oy:n -palvelun tietosuojasta löytyy tietoa täältä=> Tarkempi tietoturvakuvaus on saatavilla pyynnöstä.

Käytön valvonta
Pääsy jäsenseurojen henkilötietoihin on SKsL:n hallituksen jäsenillä. Kullakin jäsenseuran hallituksella on pääsy ainoastaan oman seuran jäsenten tietoihin. Lisäksi pääsyoikeus voidaan luovuttaa tässä mainittujen hallitusten valtuuttamille henkilöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja yhdistysten asioiden hoitamisessa. Salasana on henkilökohtainen ja pääsy jäsenrekisteriin tarkistetaan aina, kun hallituksissa henkilöt tai henkilöiden tehtävät vaihtuvat. SKsL:n hallituksen jäsenet ovat perehtyneet lainsäädäntöön.

Rekisteröidyn oikeudet
Jäsen näkee rekisteriin talletetut henkilötietonsa kirjauduttuaan jäsenseurastaan saamilla tunnuksilla jäsenen omille sivuille ja voi siellä tarvittaessa muuttaa niitä itse tai tehdä eroilmoituksen. Vaihtoehtoisesti jäsen voi ottaa yhteyttä omaan SKsL:n jäsenseuraansa halutessaan muutoksia jäsentietoihinsa tai erota yhdistyksestä. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus jäsenen harrastukseen liittyen, esimerkiksi että säännöllinen tiedottaminen saattaa tapahtua vain sähköpostilla tai että SKsL:n on voitava todentaa jäsenyyden voimassaolo jäsenseurassa sekä jäsenen ikä.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietolain (523/1999) 22 §:ssä ilmaistun pääsäännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. FloMembersin yhteistyökumppanit ovat osaltaan sitoutuneet tähän ja noudattavat GDPR:n vaatimuksia, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

Comments are closed.