Vuosi- ja teemanäyttelysäännöt osallistujalle

Voimassa 11.2.2023 alkaen
Kuvasarjat ovat nyt omassa sarjassaan ja kuvasarjan kuvamäärä on muuttunut. Lisäksi muutoksia jatkossa käytettävän Photogenius-kuvaportaalin vuoksi.

1. Yleistä

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (myöhemmin: liitto) suojeluksessa järjestetään vuosittain kaksi näyttelyä. Keväällä järjestettävän vuosinäyttelyn tarkoitus on toimia vuotuisena läpileikkauksena suomalaisen valokuvausharrastuksen parhaista saavutuksista. Vuosinäyttely on aiheeltaan vapaa, ja se järjestetään maalis – toukokuussa liiton kevätkokouksen yhteydessä. Syksyllä järjestettävän teemanäyttelyn tarkoitus on aktivoida jäsenistöä valokuvaamaan yhteisen aiheen ympärillä. Teemanäyttely järjestetään loka-joulukuussa liiton syyskokouksen yhteydessä.

Näyttelyyn ehdolle lähetettävien kuvien käsittelytapa on vapaa. Kaikkien kuvassa käytettyjen elementtien tulee olla kuvaajan itsensä tuottamia.

2.    Vastuut

Näyttelyyn osallistujan on oltava liiton jäsenseuran jäsen. Mikäli osallistuja kuuluu useaan eri seuraan, voi hän osallistua yhteen näyttelyyn vain yhden seuran nimissä. Osallistujalla on oltava kaikki oikeudet valokuviinsa, ja oikeudet säilyvät lähettämisestä huolimatta. Osallistuja vastaa yksin intimiteetti- yms. kysymyksistä, eli esim. siitä, että hänellä on lupa julkaista kuva.

Aiemmin SKsL:n vuosi- ja teemanäyttelyihin hyväksyttyjä teoksia tai edes niiden rinnakkaisruutuja tai aiemmin kuvasarjoihin kuuluneita yksittäisiä valokuvia ei saa lähettää uudelleen.

Teosten lähettäjä on vastuussa teosten oikea-aikaisesta lähettämisestä sekä oikeista toimitusosoitemerkinnöistä sekä asianmukaisesta pakkaamisesta siten, että paketti kestää kuljetuksen näyttelyn järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Näyttelyn järjestäjä on velvollinen käsittelemään näyttelyyn tarjottuja teoksia huolellisesti, mutta ei ole korvausvelvollinen vahinko- tai katoamistapauksessa.

Järjestäjän on palautettava näyttelyyn hyväksytyt teokset jäsenseuroille näyttelykierron jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa näyttelyn päättymisestä. Jos samasta seurasta tulee useita lähetyksiä, saa järjestäjä palauttaa kaikki teokset yhteen osoitteeseen. Kuvatiedostoja ei palauteta, mutta käyttöoikeudet määräytyvät kohdan 8. mukaisesti.

3.    Teosten nimeäminen

Sekä vedokset että kuvatiedostot on nimettävä siten, että nimestä voi yksilöidä teoksen. Kuvaajan nimi ei saa näkyä kuvassa. Kuvakokonaisuudet tulee nimetä siten, että ne voi selkeästi tunnistaa kuuluvaksi samaan kokonaisuuteen (esim. Kuvan nimi 1/5 Kuvan nimi 2/5, jne…).

4.    Sarjajaot

Vuosi- ja teemanäyttelyyn voi lähettää teoksia ehdolle kuuden eri sarjan kautta. Lähetettävien teosten määrää ei ole rajoitettu, mutta yhdeltä kuvaajalta voidaan hyväksyä näyttelyyn vain 4 teosta/sarja.

Sarjajaot ovat:
A1. Ripustettavat värikuvat
A2. Ripustettavat mustavalkokuvat
B1. Värilliset digitaaliset kuvat
B2. Mustavalkoiset digitaaliset kuvat
C1. Ripustettavat kuvasarjat (2-6 kuvan teos)
C2. Digitaaliset kuvasarjat (2-6 kuvan teos)

4.1. Mustavalkoisen kuvan määritelmä

Mustavalkoiseksi katsotaan kuva, joka on harmaasävykuva tai sävytetty korkeintaan yhdellä värillä.

4.2. Ripustettavat kuvat

Näyttelyn järjestäjällä on kehykset 40 x 50 cm ja 30 x 40 cm kokoisia kuvia varten. Sarjoihin A1 ja A2 osallistuvat yksittäiset vedokset, joiden arkin koko on 40 x 50 cm tai 30 x 40 cm, ja suurin sallittu paksuus 5 mm, mahdollinen pohjustus ja kehyskartonki (passepartout) mukaan lukien.

Vedokset lähetetään kehyskoon mukaisina huomioon ottaen mahdollinen paspis, johon kuva on kiinnitetty riittävän pitävällä teipillä. Vaihtoehtoisesti paspiksen voi korvata tekemällä kuvankäsittelyssä paspiksia muistuttavat laajennukset niin, että arkin kokonaismitat ovat 40 x 50 cm tai 30 x 40 cm.

Vedosten taakse, vasempaan yläkulmaan, on merkittävä teoksen nimi, kuvaajan nimi sekä seuran nimi. Mielellään myös kuvaajan arvonimet merkitään kuvaajan nimen yhteyteen. Teoksen näkyvälle puolelle ei saa tehdä nimi- tai nimimerkkimerkintöjä.

4.3. Digitaaliset kuvat

Sarjoihin B1 ja B2 osallistuvat digitaaliset kuvat. Tiedostot toimitetaan JPEG-muodossa. Kuvan vaakasivu sivun enimmäismitta on 1920 pikseliä tai pystysivu enintään 1080 pikseliä. Kuvan resoluutio 300 dpi. Yksittäisen kuvatiedoston koko saa olla enintään 2 Mt. Digitaalisiin kuviin ei saa tehdä kehyksiä. Kuvatiedoston nimellä ei ole merkitystä, koska kuvien nimet ilmoitetaan kuvaportaalissa.

4.4. Kuvasarjat

Sarjoihin C1 ja C2 osallistuvat sekä digitaaliset että ripustettavat 2-6 kuvaa käsittävät kuvateokset. Teos voi olla vedosten tai projisoitavien kuvien kokoelma, ei kuitenkaan molempia sekaisin.

C1-sarjassa käytetään samaa kuvakokoa kuin A-sarjoissa. C2 sarjassa noudatetaan B-sarjojen kuvakokoa.

5.    Kuvien toimittaminen ja osallistumismaksun suorittaminen näyttelyn järjestäjälle

Kuvat on lähetettävä viimeistään järjestäjän ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Kuljetusoperaattorin toimittamissa kuvissa määräävänä on postituspäivä.

Ripustettavat kuvat lähetetään näyttelyn järjestäjän antamaan osoitteeseen. Lähetykseen on liitettävä mielellään kuvakaappaus ladatuista kuvista. Lähettäjän palautusosoite merkitään kuljetusoperaattorin antamien ohjeiden mukaisesti. Maksukuittia ei tarvitse liittää mukaan lähetykseen, sillä maksut tarkistetaan tiliotteesta.

Yksittäinen seuran jäsen voi lähettää kuvia seuransa nimissä.

Kaikkien kuvatiedostojen lähettämisessä käytetään SKsL:n osoittamaa kuvaportaalia. Kuvaaja kirjautuu portaaliin omalla nimellään ja lataa kuvat valitsemiinsa sarjoihin sekä suorittaa kuvamaksut ensisijaisesti näyttelyn järjestäjän ilmoittamalle pankkitilille ja toissijaisesti portaalin PayPal-maksujärjestelmässä, jos näyttelyn järjestäjä on avannut oman PayPal-tilin. Myös muut järjestävän seuran tarjoamat modernit maksutavat ovat mahdollisia (esim. mobiilimaksu). Mikäli maksaja on eri kuin osallistuja tai lähettävä seura maksaa usean osallistujan osallistumismaksut, pitää siitä ilmoittaa näyttelyn järjestäjälle maksujen kohdistamiseksi oikein.

Tarkistustoimenpiteenä ja näyttelyluettelon julkaisua varten myös ripustettavien kuvien digitaaliset versiot ladataan kuvaportaaliin B1 ja B2 sarjojen teknisiä arvoja käyttäen.

Näyttelyn järjestäjälle toimitetaan digitaalisia tiedostoja pelkästään liiton osoittamaa kuvaportaalia käyttäen. Muita tallennusmuotoja ei oteta vastaan.

6. Näyttelyssä myönnettävät palkinnot ja kunniamaininnat

Vuosinäyttelyn valintaraati valitsee osallistujien joukosta Vuoden Kuvaajan ja Vuoden Nuoren Kuvaajan ensisijaisesti C1 tai C2 sarjoihin tarjottujen teosten pohjalta. Nuoren kuvaajan on oltava näyttelyn avajaispäivänä alle 29-vuotias. Mikäli ehdot täyttäviä teoksia ei ole mahdollista valita em. sarjoista, nämä valinnat tehdään muiden tarjottujen teosten pohjalta valintaraadin subjektiivisen näkemyksen perusteella.

Valintaraati voi myöntää kunniakirjoja erityisen ansiokkaille teoksille. Kunniakirjan saaneiden kuvien joukosta raati nimeää myös Raadin Mielikuvan (yksi yksittäiskuva, ei kuvasarja).

Näyttelyn järjestäjä voi halutessaan myöntää osallistujalle muita omia palkintoja.

7.    Hylkäysperusteet

Edellä mainittuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden vastaiset kuvat hylätään, eikä osallistumismaksuja tällöin palauteta.

8.    Teosten julkaisu

Järjestäjällä ja Liitolla on oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta näyttelyjulkaisussa ja näyttelyn tiedotuksen yhteydessä esim. omilla kotisivuillaan. Liitolla on myös oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta osana Liiton omaa näyttely- ja tiedotustoimintaa.

9.    Näyttelyjulkaisu

Näyttelystä tehdään julkaisu, jossa pyritään esittämään kaikki näyttelyyn hyväksytyt teokset. Jokainen näyttelyyn kuviaan tarjonnut osallistuja on oikeutettu saamaan yhden kappaleen julkaisua korvauksetta.

Comments are closed.