Lomakkeet

Koulutustuki jäsenseuroille

 Liiton tarjoama enimmäistuki on 160 €/koulutuspäivä. Alla mainittujen ehtojen tulee täyttyä:

  1. Ilmoita liitolle tulevasta koulutuksesta heti kun siitä on päätetty, jotta siitä voidaan tiedottaa.
  2. Täytä tukihakemus kurssin jälkeen toteutuneiden kustannusten mukaan ja lähetä se sähköpostin liitteenä liiton koulutusvastaavalle.

Ohjeet:

  • Kurssien tulee olla avoimia ainakin kaikille jäsenseuroille.
  • Osallistumispaikkojen määrän ollessa rajallinen, etusija on järjestävän seuran jäsenillä.
  • Kursseille osallistuvilta peritään kurssimaksu, joka muodostaa kurssin omavastuuosuuden. Maksun suuruus riippuu koulutuksen pituudesta ja kuluista. Kurssimaksu voi olla esim 40 euroa.
  • Koulutustuki on tarkoitettu pääsääntöisesti tappioiden minimoimiseen eli lähtökohtaisesti osallistumismaksujen tulisi kattaa kaikki kulut, eli realistinen budjetointi on kaiken A & O. 
  • Kurssista on ilmoitettava SKsL:n tiedottajalle noin kuukausi ennen kurssin järjestämistä tiedon jakamiseksi valokuvausseuroille, tiedotus(at)sksl.fi ja reino.havumaki(at)sksl.fi
  • Kurssitukihakemus lähetetään täytettynä kurssin jälkeen liiton koulutusvastaavalle reino.havumaki(at)sksl.fi. Mukaan on liitettävä kustannuslaskelma. Tositteita ei tarvitse lähettää kuin pyydettäessä.
  • Koulutustukihakemuksen hyväksyy SKsL:n koulutusvastaava.

Tältä sivulta löytyvät kaikki liiton sähköiset lomakkeet seuratoimijoiden käyttöön.
SKsL koulutustukihakemus (täytettävä Word-tiedosto, 2023)
SKsL koulutustukihakemus (ladattava PDF lomake, 2023)

Kokouslomakkeet

Valtakirja liiton sääntömääräisiä kokouksia varten (ladattava PDF lomake)

Comments are closed.