Toimintakertomus 2005

I YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli Suomen Kameraseurojen Liiton 74. toimintavuosi.

Liiton toiminnan painopistealueita toimintakaudella 2005 ovat olleet paikallistason yhdistystoiminnan huomioon ottaminen, nuorison kannustaminen valokuvausharrastukseen, kurssitarjonnan kehittäminen sekä tiedotuksen keskittäminen verkkosivuille ja Kamera-lehteen. Liiton toimin­nasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja, sekä hallituksen jäsenet kukin omilla vastuu­alueillaan.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1. Koulutus ja kurssit

Liiton kursseista tiedotettiin pääsääntöisesti Kamera-lehdessä, liiton omilla kotisivuilla ja jäsenkirjeissä.

Alueellinen kurssitoiminta jatkui eri puolilla Suomea.

Toimintakauden 2005 aikana järjestettiin seuraavat kurssit:

KESÄKURSSI Voionmaan opistolla 4. – 9.7.2005

Yleiskurssi valokuvauksesta. Vastaava kouluttaja: Liisa Hanafi Eweiss. Muut kouluttajat: Pekka Pakula, Juha Jokinen, Olli Jaakkola, Juha Tiihonen. 14 Kurssilaista

VALAISTUSGURUJEN JÄLJILLÄ 26. – 27.11.2005

Muotokuvauskurssi VVI:ssä. Kouluttajina: Tiina Puputti ( VVI ) ja Sakari Mäkelä ( SKsL ). 19 kurssilaista.

STUDIOKUVAUKURSSI 13.2.2005

Rauman Kameraseuran järjestämänä alueellisena kurssina, Kouluttajana toimi valokuvaaja Päivi Bourdon. 9 Kurssilaista

DIGIVALOKUVAUSKURSSI Helsingin Laajasalossa 21.5.2006

Järjestäjä: Laajasalon Valokuvaajat (alueellisena kurssina). Kouluttaja: Sakari Mäkelä. Osallistujia: 6 henkilöä.

HUOM: nuorisokurssit on lueteltu kohdassa II / 4.

2. Järjestötoiminta

Toimihenkilöt ovat avustaneet seuroja erilaisissa yhdistystoiminnan kysymyksissä. Finnfoton jäsenjärjestönä on oltu yhteydessä muihin valokuvausalan järjestöihin. Kansainvälinen toiminta on ilmentynyt FIAP:n jäsentoimintana.

3. Näyttelytoiminta ja liiton arvonimet

Vuosinäyttely 2005 järjestettiin Liiton toimesta Lohjan museolla 2.-17. huhtikuuta. Järjestelyissä avusti Lohjan Kameraseura.

Näyttely oli esillä myös Karjaalla Karjaan päivänä 11.6.2005.

Vuoden kuvaajaksi valittiin Jukka Olkkonen Saimaan kameraseurasta.

SKsL:n Mestarin arvonimi myönnettiin Hannu Järventaukselle (Soukan kamerat ry) sekä Ilkka Niskaselle (Iisalmen kameraseura ry).

Teemanäyttelyn järjesti Hämeenkyrön Kameraseura Hämeenkyrössä 29.10.-13.11.2005. Teemana oli vesi.

Liiton hallitus valitsi ”Vuoden kameraseuraksi” Hyvinkään kameraseura ry:n. Arvonimi myönnettiin toimintavuonna ensimmäistä kertaa hakemuspohjalta. Jaetulle toiselle sijalle tulivat Hämeenkyrön kameraseura ry ja Tampereen valokuvausseura ry.

Fotokaapelitapahtumassa 22.-23.10. järjestettyyn Finnfoton yhteisnäyttelyyn osallistuttiin Transsilvaniaan -04 tehdyn kuvausmatkan näyttelyllä. Sama näyttely oli kesällä esillä myös Kaustisilla etnomusiikkifestivaaleilla.

4. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta on liiton yksi tärkeimmistä painopistealueista.

Vapaavalo ry järjesti alueellisena kurssina suurten mustavalkokuvien vedostuskurssin 6.-8.5 Lappeenrannassa. Kurssi paikkana toimi Saimaan Kameraseuran pimiö ja vetäjänä toimi Tommi Kähärä. Koska ei tiedetty miten homma luistaisi, niin rajasimme osallistujamäärän viiteen. Kurssille saapui lopulta neljä nuorta. Kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa ja se päätettiin järjestää toistamiseen seuraavana vuonna.

Nuorten varsinainen päätapahtuma, eli 16-26-vuotiaille suunnattu nuorisokurssi järjestettiin kuudetta kertaa yhteistyössä Joutsenon taidekesän kanssa, Joutsenon opistolla 30.7.-5.8. Vetäjinä toimivat Tatu Kosonen ja Marko Seppälä kokopäiväisesti, sekä Tommi Kähärä osa-aikaisesti. Kurssille osallistui yhteensä yhdeksän nuorta eri puo­lilta Suomea kotoisin olevaa, 17-28-vuotiasta nuorta. Kurssin jälkeen kurssilaisten pystyttämä näyttely oli esillä Joutsenon opistolla monta kuukautta.  Kurssi täyttyi jälleen pikaisesti.

Nuoria kannustettiin osallistumaan kansainvälisiin valokuvanäyttelyihin. Käytännössä tämä toteutui paikallisten kameraseurojen kautta.

Vuonna 2005 järjestettiin myös mustavalkovedostuksen jatkokurssi Voionmaan opistolla 4.-7.8. Kurssin vetäjänä toimi Olli Jaakkola. Kurssille osallis­tui kuusi innokasta nuorta. Edellisen kurssin perusteella kurssin pituutta lisättiin ja otettiin mukaan filmin valotus ja kehitys.

Nuori kamera-kilpailu järjestettiin yhteistyössä Kamera-lehden kanssa. Kilpailu oli tarkoitettu kaikille enintään 25-vuotiaille nuorille. Poikkeuksellisesti kilpailu jatkui vuodenvaihteen yli.

5. Kansainvälinen toiminta

FIAPin arvonimen saivat seuraavat suomalaiset valokuvaajat:

AFIAP (Artiste FIAP)
Antti Ketola
Ilkka Niskanen

EFIAP (Excellence FIAP)
Jussi Helimäki
Erkki Toivanen

Osallistuttiin FIAPin värivedosbiennaaliin Andorrassa. Kokoelmassa oli kuvia seuraavilta kuvaajilta: Pauli Haili, Eero Hauta-aho, Jorma U Heikkinen AFIAP, Markku Huhta EFIAP, Erik Lauraeus EFIAP, Pekka Luukkola AFIAP, Heikki Salmela AFIAP, Antti Sorva, Veikko Wallström EFIAP, Eero Venhola EFIAP.

Välitettiin FIAPin henkilökortteja.

Opastettiin ja neuvottiin kuvaajia kansainvälisiin näyttelyihin liittyvissä asioissa. 6. Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Omasta jäsenlehdestä Klikistä luovuttiin tästä vuodesta alkaen, ja tiedottamista siirrettiin entistä enemmän omille kotisivuille.

Keväällä yritettiin herätellä henkiin yhteistyötä Finnfoton muiden jäsenjärjestöjen kanssa yhteisen jäsenlehden muodossa. Tämä yhteistyö kaatui kuitenkin samaan kuin Klik-lehti: lehden tekeminen olisi tullut liian kalliiksi.

Syksyllä kokeiltiin yhteistyötä Kamera-lehden kanssa siten, että lehden numero 10 – 11/2005 postitettiin kaikille liiton jäsenille. Liitto osallistui lehden kuluihin niiden henkilöjäsenien osalta, jotka eivät olleet lehden tilaajia.

Yhteydenpito jäsenseuroihin hoidettiin lähettämällä seurojen yhteyshenkilöille jäsenkirjeitä. Niitä lähetettiin yhteensä kuusi kappaletta.

Liiton toimintaa, erityisesti vuosi- ja teemanäyttelyitä, on esitelty sekä valtakunnallisissa että paikallisissa lehdissä ja radioissa eri puolilla maata. Näyttelyiden avajaisten yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuuksia.

7. Tarvikevälitys

Liitto on välittänyt postitse mm. kuvausliivejä, reppuja, dialähetyskoteloita ja kuva­tarroja, lisäksi on teetetty yhteistilauksena postikortteja. Myös liiton logolla varus­tettuja paitoja ja lippalakkeja on ollut tarjolla.

8. Kotisivu- ja sähköpostipalvelin

Kotisivu- ja sähköpostipalvelimen laitteisto ylläpitoineen vuokrattiin ylämaalaiselta Resulta. Sovellusten toteuttamisesta ja ylläpidosta vastasi Tatu Kosonen. Liiton jäsenseuroille tarjottiin levytilaa seurojen omia kotisivuja varten. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön uusi ekstranet-järjestelmä, joka sai nimen Vitka.

Kaikilla hallituksen jäsenillä ja useilla jäsenseuroilla oli käytössään liiton sähköpostiosoite.

Liitolla oli käytössään oma domainnimi sksl.fi. Vanha domainnimi sksl.net poistui käytöstä alkuvuodesta..

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuoden aikana on liiton taloudellinen tilanne ollut vakaa, ja tilikauden tulos oli 5.669,24 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksu oli seitsemän (7) euroa / henkilöjäsen, minimijäsenmaksun ollessa 70 e. Kannatusjäsenmaksu oli 200 e.

Opetusministeriö myönsi toiminta-avustusta 14.000 e, sekä avustusta nuoriso­toimin­taan 3.000 e.

IV YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Oman keskusliiton Finnfoton ohella ylläpidettiin yhteyksiä Suomen Valokuvaajien Liittoon, Suomen valokuvataiteen museoon ja Suomen Fotokaupan Liittoon. Kan­sainväliset yhteydet toteutuivat FIAP:n kautta.

V HALLINTO JA KOKOUKSET

1. Sääntömääräiset kokoukset

Liiton kevätkokous pidettiin Karjalohjalla 3.4. (edustettuina 17 jäsenseuraa) ja syyskokous Hämeenkyrössä 30.10. (edustettuina 22 jäsenseuraa).

2. Liiton hallitus ja hallinnolliset työryhmät

Hallituksen puheenjohtajana toimi Tatu Kosonen ja varapuheenjohtajana Marko Wahlström. Sihteerinä toimi Reino Havumäki.

Hallitus päätti luopua toimintavuoden ajaksi perinteisistä tehtävänkuvista, kun ”ministerinsalkkujen” tilalle perustettiin neljä työryhmää. Ryhmät saivat oikeuden laajentaa itseään myös hallituksen ulkopuolelta, mutta vastuu (ja viimeinen sana) päätöksistä oli silti hallituksella. Työryhmät koettiin tärkeiksi myös siksi, ettei mikään liiton avaintehtävistä olisi enää vain yhden henkilön varassa.

Kansainvälisten asioiden työryhmään kuuluivat Markku Huhta (pj), Tommi Laitio ja Elisa Putti.

Koulutustyöryhmään kuuluivat Pekka Pakula (pj), Marko Seppälä, Reino Havumäki ja Sakari Mäkelä.

Näyttelytyöryhmään kuuluivat Sakari Mäkelä (pj) ja Raimo Paukku.

Tiedotustyöryhmään kuuluivat Marko Wahlström (pj), Tatu Kosonen ja Kari Tolonen.

Raimo Paukku vastasi jäsenasioista, Marko Seppälä nuorisotoiminnasta ja Markku Huhta liiton arvonimistä.

Kari Tolonen toimi liiton toiminnanjohtajana. Liiton toimisto muutti toimintavuoden aikana uuteen osoitteeseen Lempäälän Piipontielle.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa.

3. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Arto Heikkilä ja Heikki Kymäläinen, sekä varatilintarkas­tajina Raimo Ahonen ja Raimo Raassina.

VI JÄSENISTÖ JA JÄSENYYDET

1. Jäsenistö

Jäsenseuroja liitolla oli 91 kpl, joissa jäseniä vuoden lopussa 4019 jäsentä.

Kannatusjäseniä oli kahdeksan, Agfa, Canon, Fuji Finland, Kamera-lehti, Kodak, Oy Perkko Ab, Suomen Fotokaupan liitto ry ja Voionmaan opisto.

Vuoden lopuksi muistutettiin jäsenseuroja jäsenmaksujen maksamisperusteesta. Muutamat seurat olivat maksaneet jäsenmaksun vain osalta jäsenistä, ja ne olivat siis saaneet henkilöjäsenten maksamista maksuista suuremman osuuden oman yhdistyksensä tilille. Tilanteesta olivat huolestuneita ne seurat, jotka olivat omat maksunsa hoitaneet sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen mukaan yhdistykset liittyvät liiton jäseniksi (eivät henkilöt) ja jäsenmaksun suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen oman jäsenmäärän perusteella.

2. Jäsenyydet

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoton hallituksen jäsenenä oli Tatu Kosonen, varalla Sakari Mäkelä. Kopiosto-stipenditoimikunnan jäsenenä oli Marko Wahlström.

Valtion valokuvataidetoimikunnan jäsenenä oli Kari Tolonen, ja FIAP:n yhteyshenkilönä Markku Huhta.

Suomen valokuvataiteen museon hallituksen jäsenenä toimi Sakari Mäkelä.

VII HUOMIONOSOITUKSET

1. Kultainen ansiomerkki

Hallitus myönsi kultaisen ansiomerkin seuraaville henkilöille:

Markku Huhta
Sakari Mäkelä
Raimo Paukku

2. Järjestötoiminnan kultainen ansiomerkki

Hallitus myönsi järjestötoiminnan kultaisen ansiomerkin seuraaville henkilöille:

Harri Eronen, Varkauden kameraseura ry
Pekka Niiranen, Varkauden kameraseura ry
Veijo Siltanen, Varkauden kameraseura ry

3. Hopeinen ansiomerkki

Puheenjohtaja myönsi hopeisen ansiomerkin seuraaville henkilöille:

Anders Blomqvist, Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Ari Huovinen, Varkauden kameraseura ry
Heikki Ilaskari, Vihdin kameraseura ry
Heli Ilaskari, Vihdin kameraseura ry
Anja Jussila, Kannuksen kamerakerho ry
Riina Karvonen, Varkauden kameraseura ry
Markku Löppönen, Varkauden kameraseura ry
Stig Manderbacka, Amatörfotografklubben i Helsingfors rf
Heidi Manninen, Hämeenkyrön kameraseura ry
Ari Markkanen, Varkauden kameraseura ry
Lauri Peura, Varkauden kameraseura ry
Marko Seppälä, Vapaavalo ry
Sanna Seppälä, Vapaavalo ry
Harri Suomalainen, Varkauden kameraseura ry
Timo Vehviläinen, Vapaavalo ry

4. Liiton viiri

Liiton viiri myönnettiin seuraaville:

Hämeenkyrön kameraseura ry
Jukka Olkkonen
Kuusamon kaupunki
Lohjan kameraseura ry

Comments are closed.