Toimintakertomus 2003

I YLEISTÄ

Suomen Kameraseurojen Liitto on ollut näkyvästi esillä maailmalla. Liiton toiminnasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja, sekä hallituksen jäsenet kukin omilla vastuualueillaan. Kulunut vuosi oli liiton 72. toimintavuosi.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1. Koulutus ja kurssit

Liiton kursseista tiedotettiin pääsääntöisesti Klik-lehden koulutuskalenterissa. Siinä mainittiin myös Visuaaliviestinnän instituutin ”Pro way” -kurssit. Alueellinen kurssitoiminta jatkui eri puolilla Suomea.

2.4. Henkilökuvan valaisu Kajaanissa

15.-16.11. Muotokuvauskurssi Visuaaliviestinnän instituutissa Tampereella, kouluttajana Matti J. Kaleva

2.12. ja 10.12. Diakuvauskurssi Helsingissä, järjestäjänä Amaörfotografklubben i Helsingfors rf, kouluttajana Bosse Fagerström.

Liiton kesäkurssi pidettiin pidettiin Voionmaan opistolla 30.6.-5.7. Vastuuhenkilönä toimi Juha Jokinen, muina kouluttajina toimivat Olli Jaakkola, Liisa Hanafi-Eweiss, ja Juha Tiihonen.

Kurssille otti osaa 12 henkilöä.

Nuorisokurssi, ks. nuorisotoiminta.

Digitaalisen kuvankäsittelyn kursseja järjestettiin Vantaalla yhteistyössä Vantaan aikuislukion kanssa. Kuvankäsittelyn alkeita käsiteltiin kahdella viikonloppukurssilla Vantaan Tikkurilassa.

Digitaalisen kuvaamisen kurssi pidettiin Kyproksella 29.3.-5.4. (35 oppilasta), kouluttajina Sakari Mäkelä ja Timo Suvanto. Lisäksi järjestettiin työpajakurssi Vantaalla 18.-22.8. (14 oppilasta).

Näiden kurssien lisäksi tarjolla oli etäopiskelumahdollisuus verkkokursseilla. Viidellä erityyppisellä kuvaus- ja kuvankäsittelykurssilla oli vuoden aikana noin 40 opiskelijaa.

2. Järjestötoiminta

Toimihenkilöt ovat avustaneet seuroja erilaisissa yhdistystoiminnan kysymyksissä. Finnfoton jäsenjärjestönä on oltu yhteydessä muihin valokuvausalan järjestöihin. Kansainvälinen toiminta on ilmentynyt FIAP:n jäsentoimintana.

3. Näyttely- ja kilpailutoiminta, sekä liiton arvonimet

Liiton näyttelysäännöt uudistettiin toimintavuonna siten, että jatkossa ei erillisiä yksittäisten kuvien ja kuvakokonaisuuksien sarjoja ole, vaan ne kilpailevat samoissa sarjoissa. Jäljelle jäi neljä sarjaa: mustavalkoiset vedokset ja kuvakokonaisuudet, värilliset vedokset ja kuvakokonaisuudet, projisoitavat kuvat, sekä vapaa sarja.

Vuosinäyttelyn järjesti Kameraseura 74 Valkeakoski ry. Näyttelyyn hyväksyttiin yhteensä 159 teosta. Vuoden kuvaajaksi valittiin Jukka-Pekka Tikkanen (Kara-kamerat ry), ja vuoden kameraseuraksi Soukan kamerat ry. Kunniakirjoja saivat lisäksi Heimo Harju (Hyvinkään kameraseura ry), Kari Tolonen (Mielikuvitus ry), Kimmo Koivula (Kameraseura 74 Valkeakoski ry), Matti J. Niemi (Turun kamerat ry), Olli Räty (Saimaan kameraseura ry), Pekka Pakula (Tampereen valokuvausseura ry), Timo Vuoriainen (Kameraseura ry), Veikko Wallström (Kameraseura ry) ja Vesa Pajala (Kannuksen kameraseura ry). Vuoden kuvaajalle jaettiin ensimmäistä kertaa Matti A. Pitkäsen pokaali.

Teemanäyttelyn ”Kulttuuri” järjesti Vammalan Kameraseura ry Akseli Gallen-Kallelan synnyintalossa, Vammalan Jaatsissa. Näyttelyyn hyväksyttiin yhteensä 123 teosta. Näyttelyssä saivat kunniakirjoja Erik Lauraéus (Kameraseura ry), Pekka Rantala (Rauman kameraseura ry), Jorma U. Heikkinen (Kameraseura ry), Erkki Koski (Tampereen valokuvausseura ry), Erkki Hakonen (Jyväskylän kameraseura ry), Jorma Räsänen (Jyväskylän kameraseura ry), Timo Saarinen (Mielikuvitus ry), Paul-Annan Pettersson (Jakobstads fotoklubb rf) ja Timo Vuoriainen (Kameraseura ry).

4. Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta on tärkeä osa liiton toimintaa.

16-26-vuotiaille suunnattu nuorisokurssi järjestettiin neljättä kertaa yhteistyössä Joutsenon taidekesän kanssa, Joutsenon opistolla 19.-25.7. Kurssin vetäjinä toimivat Seppo Kiljunen, Tatu Kosonen ja Marko Seppälä kokopäiväisesti, sekä Tommi Kähärä osa-aikaisesti. Kurssille osallistui yhteensä 10 eri puolilta Suomea kotoisin olevaa, 17-26-vuotiasta nuorta. Kurssin jälkeen kurssilaisten pystyttämä näyttely oli esillä Joutsenon opistolla monta kuukautta. Kurssi osoittautui jo niin tunnetuksi, että se täyttyi toimintavuonna hyvissä ajoin, ja täysin ilman mainontaa.

Nuorisokurssin jatkoksi suunniteltu talvinen jatkokurssi sen sijaan jouduttiin perumaan ilmeisesti huonosti valitusta ajankohdasta johtuvan osallistujapulan vuoksi.

Nuori kuvaaja-kilpailu järjestettiin yhteistyössä Kamera-lehden kanssa. Kilpailu oli tarkoitettu kaikille enintään 25-vuotiaille nuorille. Kilpailun uudistetut ja yhdenmukaistetut säännöt olivat nyt ensimmäistä vuotta käytössä.

Kilpailussa parhaiten pärjäsivät: vuonna 1990 syntyneiden ja sitä nuorempien sarjassa: 1. Einar Lindqvist (1991), 2. Marianne Tähti (1991), 3. Heili Kuure (1990); lisäksi kunniamainintoja saivat Olli Isoaho (1994) ja Rafael Linnankoski (1990). Vuosina 1985-1989 syntyneet: 1. Rafael Carpena (1986), 2. Teemu Hujanen, 3. Katri Laaksonen (1980); kunniamainintoja saivat Viktor Heikel (1986), Jenni Aallosvirta (1985) ja Matti Aalto (1986) sekä vuosina 1978-1984 syntyneiden sarjassa: 1. Timo Marttila (1978), 2. Jarmo Hämäläinen (1978), 3. Anna Viro (1979); kunniamainintoja saivat Teemu Keskinen (1978) ja Anni Löppönen (1981).

Liiton nuorisotoimintaa pyrittiin kehittämään erityisesti liiton siipien suojissa toimivan valtakunnallisen nuorten kameraseuran, Vapaavalon kautta esimerkiksi vuosi- ja teemanäyttelypaikkakunnille järjestetyn halvemman majoitusvaihtoehdon ja nuorille suunnatun oheisohjelman muodossa. Yhteistyön päätavoite oli aktivoida nuoria erityisesti mukaan paikallisten kameraseurojen toimintaan.

Nuorisolle tarjottiin kuva-arvostelua.

Vuosi- ja teemanäyttelyihin otti osaa nuoria. 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille määrättiin näyttelyihin alennettu osallistumismaksu (puolet normaalista) koululaisten ja opiskelijoiden mukaankannustamiseksi. Ikärajaa päätettiin nostaa seuraavasta vuodesta lähtien siten, että alennetun osallistumismaksun piirissä ovat kaikki 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat.

Liiton kesäkurssilla ”Iloa valokuvauksesta” oli nuoria osanottajina.

5. Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen kattojärjestö FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) myönsi EFIAP-arvonimen seuraaville henkilöille: Ari Haimi (Loviisan kameraseura ry), Maria Hakokorpi-Jumppanen (Laajasalon valokuvaajat ry), Pekka Karhunen (Kameraseura ry) ja Martti Toivanen (Joensuun kameraseura ry), sekä AFIAP-arvonimen Olli Jaakkolalle (Tampereen valokuvausseura ry) ja Jouni Pitkäojalle (Kouvolan kameraseura ry).

Markku Huhdalle (Kameraseura ry) myönnettiin FIAP:n arvonimi ESFIAP. Klik-lehdessä julkaistiin säännöllisesti näyttelykalenteri kaikista FIAP:n suojelemista näyttelyistä. Kajaanin kansainvälisestä luontovalokuvanäyttelystä tiedotettiin Klik-lehdessä ja liiton kotisivuilla.

FIAP:n nuorisobiennaaliin osallistui seitsemän kuvaajaa. 12. luontobiennaaliin (Australia) lähetettiin 10 vedoksen ja 20 dian kokoelmat. Sijoitukset olivat 14. (vedokset) ja 12. (diat). Kiinassa järjestettäväksi aiottu FIAP:n 27. mustavalkobiennaali siirrettiin vallinneen SARS-epidemian vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Liiton omassa, viimeistä kertaa järjestetyssä, Globetrotter-kilpailussa parhaiten menestyivät 1) Ilkka Niskanen, Iisalmen Kameraseura ry, 2) Timo J. Väre, Kouvolan kameraseura ry, ja 3) Raimo Toikka, Kameraseura ry.

6. Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Liiton jäsenlehti Klik ilmestyi nelivärisenä täysjakeluna neljä kertaa. Lehti jaettiin jäsenistön lisäksi kaikille Suomen Fotokauppiaat ry:n jäsenliikkeille. Lehden päätoimittaja oli Tatu Kosonen ja vastaava päätoimittaja Markku Huhta. Painopaikkana oli Forssan Kirjapaino oy. Lehden ilmoitusmyynnistä vastasi mainostoimisto PIM & Puhelin.

Yhteydenpito jäsenseuroihin hoidettiin lähettämällä seurojen yhteyshenkilöille jäsenkirjeitä.

Liiton toiminnasta tiedotettiin Internetissä omalla kotisivulla. Myös sekä valtakunnallisissa että paikallisissa lehdissä eri puolilla maata on liiton toimintaa ollut esillä. Toimintaa on esitelty myös Kamera-lehdessä.

Näyttelyluettelon järjestämistään liiton näyttelyistä julkaisivat Kameraseura 74 Valkeakoski vuosinäyttelystä, sekä Vammalan kameraseura teemanäyttelystä.

7. Tarvikevälitys

Liitto on välittänyt postitse mm. kuvausliivejä, reppuja, dialähetyskoteloita ja kuvatarroja, lisäksi on teetetty yhteistilauksena postikortteja. Myös liiton logolla varustettuja paitoja ja lippalakkeja on ollut tarjolla.

8. Kotisivu- ja sähköpostipalvelin

Kotisivu- ja sähköpostipalvelimen laitteisto ylläpitoineen vuokrattiin lappeenrantalaiselta Pegasi oy:ltä. Sovellusten ja samalla liiton omien kotisivujen toteuttamisesta ja ylläpidosta vastasi Tatu Kosonen. Liiton jäsenseuroille tarjottiin levytilaa seurojen omia kotisivuja varten.

Liiton hallituksen ja jäsenseurojen käyttöön perustettua ekstranet-järjestelmää, kehitettiin edelleen. Järjestelmän kautta mm. jäsenseurat pystyvät siirtämään kotisivunsa liiton käyttämälle palvelimelle. Vuoden loppuun mennessä 43 jäsenseuraa oli tilannut käyttöönsä tunnukset järjestelmän käyttämiseksi.

Kaikilla hallituksen jäsenillä ja useilla jäsenseuroilla oli käytössään liiton sähköpostiosoite.

Suomen lainsäädännön vapautuessa päätettiin liiton vanha sksl.net -osoite muuttaa kotimaisempaan muotoon sksl.fi. Myös vanha osoite pidettiin vielä voimassa toistaiseksi.

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Vuoden aikana on liiton taloudellinen tilanne ollut vakaa, ja tilikausi oli 3605,45 euroa ylijäämäinen.

Jäsenmaksu oli seitsemän (7) euroa / henkilöjäsen, minimijäsenmaksun ollessa 70 e. Kannatusjäsenmaksu oli 200 e.

Opetusministeriö myönsi toiminta-avustusta 9.000 e, sekä avustusta nuoriso­toimintaan 2.000 e.

IV YHTEYSTYÖ MUIDEN JäRJESTÖJEN KANSSA

Oman keskusliiton Finnfoton ohella ylläpidettiin yhteyksiä Suomen Valokuvaajien Liittoon, Suomen valokuvataiteen museoon ja Suomen Fotokaupan Liittoon.

V HALLINTO JA KOKOUKSET

1. Sääntömääräiset kokoukset

Liiton kevätkokous pidettiin Valkeakoskella 13.4. (edustetetuina 18 jäsenseuraa) ja syyskokous Vammalassa 9.11. (edustettuina 21 jäsenseuraa).

2. Liiton hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Huhta ja varapuheenjohtajana Sakari Mäkelä.

Sihteerinä, Klik-lehden päätoimittajana ja liiton kotisivujen ylläpitäjänä toimi Tatu Kosonen. Liiton ulkoisesta tiedotuksesta vastasi Marko Wahlström.

Koulutusvastaava oli Pekka Pakula, koulutusryhmään kuuluivat lisäksi Sakari Mäkelä (sähköinen kuvankäsittely) ja Tatu Kosonen (nuorisokurssi). Kansainvälisistä asioista vastasivat Markku Huhta (FIAP-yhteyshenkilö) ja Marko Seppälä.

Raimo Paukku vastasi jäsenasioista ja Tommi Kähärä nuorisotoiminnasta. Sakari Mäkelä vastasi näyttelyasioista ja Markku Huhta liiton arvonimistä.

Kari Tolonen toimi liiton toiminnanjohtajana. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa.

3. Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Arto Heikkilä ja Martin Glader, sekä varatilintarkastajina Raimo Ahonen ja Raimo Raassina.

VI JäSENISTÖ JA JäSENYYDET

1. Jäsenistö

Jäsenseuroja oli 95 ja niissä yhteensä 3.807 jäsentä. Kannatusjäseniä oli yhteensä yhdeksän: Agfa, Canon, Fuji Finland, Kamera-lehti, Kodak, Oy Perkko Ab, Rajala-camera, Suomen Fotokaupan Liitto ry ja Voionmaan opisto.

Jäsenseurojen yhteistyötä tuettiin ekstranet-palvelussa ylläpidetyllä esiintyjä-/arvos­telijatietokannalla. Tietokantaan oli vuoden loppuun mennessä ilmoitettu kahdeksan esiintyjää yhdistysten kuukausittaisia kerhoiltoja varten, sekä neljä arvostelijaa yhdistysten kilpailuja varten.

2. Jäsenyydet

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoton hallituksen jäsenenä oli Markku Huhta, varalla Tommi Kähärä. Kopiosto-stipenditoimikunnan jäsenenä oli Tommi Kähärä, varalla Markku Huhta. Valtion valokuvataidetoimikunnan jäsenenä oli Kari Tolonen, ja FIAP:n yhteys­henkilönä Markku Huhta.

Suomen valokuvataiteen museon säätiössä edustajana oli Jussi Aalto.

VII HUOMIONOSOITUKSET

Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin Erik Lauraéukselle.

Järjestötoiminnan kultainen ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille: Gunnar Elenius (Vaasan valokuvailijat ry), Evert Arbelius (Vaasan valokuvailijat ry), Jorma Kytölä (Kameraseura 74 Valkeakoski ry), Kaarlo Kaitajärvi (Sisä-Savon kameraseura ry), Kalevi Pekkonen (Kameraseura ry) ja Pekka Kanerva (Vaasan valokuvailijat ry).

Puheenjohtaja myönsi liiton hopeisen ansiomerkin seuraaville henkilöille: Aarre Leskinen (Hämeenkyrön kameraseura ry), Esa Ilola (Vaasan valokuvailijat ry), Mirja Keskinen (Hämeenkyrön kameraseura ry), Henry Rantaniemi (Kameraseura 74 Valkeakoski ry, Juha Lehtisalo (Hämeenkyrön kameraseura ry), Jukka Helenius (Kameraseura 74 Valkeakoski ry), Kalevi Lammela (Hämeenkyrön kameraseura ry), Lauri Jussila (Vaasan valokuvailijat ry), Marjatta Sulosaari (Hämeenkyrön kameraseura ry), Markku Musakka (Hämeenkyrön kameraseura ry), Markku Teerikorpi (Kameraseura 74 Valkeakoski ry), Mauri Pelkonen (Vaasan valokuvailijat ry), Risto Jokinen (Vihdin kameraseura ry), Risto Majanen (Hämeenkyrön kameraseura ry), Seppo Lahtinen (Hämeenkyrön kameraseura ry) ja Seppo K. Poutala (Kameraseura 74 Valkeakoski ry).

Liiton viiri myönnettiin Vammalan kameraseuralle.

Comments are closed.