Suomen sankarihautausmaiden valokuvausprojekti

Suomen Kameraseurojen Liiton jäsenseurat toteuttivat yhdessä suurprojektin, jossa koko maamme sankarivainajahautausmaat kuvattiin Kaatuneiden Muistosäätiön toiveesta.

Kaatuneiden Muistosäätiö teki vuonna 2015 aloitteen kuvaushankkeesta SKsL:lle. Liitto piti ajatusta yhteistyöstä heti hyvänä, ja kuten kokemus sitten osoitti, myös jäsenistö arvosti Muistosäätiön tekemää aloitetta. Liitto toimi hankkeessa koordinoijana, mutta ilman jäsenseurojensa panosta kuvaushankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista.

Valokuvausprojektissa oli mukana 83 liiton jäsenseuraa, jotka kuvasivat 615 sankarivainajahautausmaata. Liitto luovutti lähes 2500 valokuvaa tiedostoina Aalto-yliopistolle. Valokuvat on siirretty internetiin Sotasampo-palveluun (https://www.sotasampo.fi/fi/ ). Sotasampo on avoimen datan internet-palvelu, joka sisältää tiedot 95 000 talvi- ja jatkosodassa kaatuneesta sotilaasta. Järjestelmä on toteutettu muun muassa Kansallisarkiston, puolustusvoimien ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIGin yhteistyönä. Aalto-yliopisto on luonut Sotasampo-järjestelmään päivityksen, joka liittää SKsL:n jäsenseurojen tuottaman materiaalin palvelun tarjoaman muun tiedon yhteyteen.

Liitolla oli hyvät edellytykset ryhtyä hankkeeseen, koska sen jäsenistö, 100 jäsenseuraa ja 6000 henkilöjäsentä niissä, kattaa hyvin koko valtakunnan.

Sankarivainajahautausmaiden kuvaushanke osoitti, että liitto jäsenseuroineen kykenee mainiosti suoriutumaan koko maan kattavasta kuvausprojektista.

Comments are closed.