Tulorekisteri

Päivitetty 1.1.2021

Palkka.fi

Ilmainen ja helppokäyttöinen palvelu, joka on tarkoitettu palkkojen, kilometrikorvausten ja palkkioiden maksamisesta ilmoittamiseen. Palvelu on tarkoitettu erityisesti mm. yhdistyksille. Palkka.fi-palveluun liittyminen vaatii suomi.fi -tunnukset ja että yhdistys on päivittänyt tietonsa yhdistysrekisteriin. Puheenjohtaja voi antaa esimerkiksi  taloudenhoitajalle valtuudet ilmoittaa tietoja yhdistyksen puolesta. Palkka.fi:ssä ovat mukana mm. tulorekisteri ja vakuutusyhtiöt. Lue lisää=>

Tulorekisteri

1.1.2019 käyttöön otettuun kansalliseen tulorekisteriin tulee ilmoittaa kaikki palkka- ja ansiotulot. Ilmoitettavia tietoja ovat ansiotulojen lisäksi myös mm. verovapaat kustannusten korvaukset ja palkkiot. Ilmoittamisvelvollisuus koskee kaikkia suorituksen maksajia, myös yhdistyksiä ja kotitalouksia. Ilmoitus tulee antaa kustakin maksusuorituksesta viiden päivän kuluessa maksusta, ilman euromääräistä alarajaa.

Valtuutukset ilmoittamiseen

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Mikäli yhdistyksellä on voimassa oleva toimeksiantosopimus taloushallinnon kumppanin, esimerkiksi tilitoimiston kanssa, voidaan toimeksiantosopimukseen sisällyttää myös tulorekisteri-ilmoittaminen.  Muussa tapauksessa yhdistys voi valtuuttaa valitsemansa henkilön hoitamaan ilmoitusten teon. Tätä varten tarvitaan valtuutus tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Valtuuttamisessa käytetään Suomi.fi-valtuuksia.

Yksi hyvä väylä hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset on maksuton palkka.fi-palvelu. Se on palkanlaskentaohjelma pientyönantajille, kuten yksityisille, yhdistyksille ja järjestöille. Palkka.fi:n kautta palkkatietoilmoitukset voidaan lähettää suoraan tulorekisteriin.

Lisätietoja: www.tulorekisteri.fi

Comments are closed.