Toimintasuunnitelma 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

I YLEISTÄ

Vuoden päätavoitteena on kasvavalle jäsenmäärälle kohdistettavan palvelutarjonnan kehittäminen. Panostetaan monipuoliseen koulutustarjontaan, nuorisotoimintaan sekä seurojen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen.

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä Fédération International de l’Art Photographique:n (FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Global Photographic Union (GPU) ja

Nordiskt Förbund för Fotografi NFFF:n kautta.

Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin.

Vuoden aikana osallistutaan Finnfoton Valokuvan Päivä -tapahtumiin, joita järjestetään yhdeksäälä paikkakunnalla kevät-ja syyskauden aikana.

Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1.KOULUTUS

1.1.Tuki jäsenseuroille.

Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa Liiton koko jäsenistölle ja b) muidenkin Liiton jäsenseurojen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kurssiohjelman ja kouluttajan tulee olla Liiton hyväksymiä. Tuki myönnetään hakemuksesta ja maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. Hakemus- ja tilityslomakkeita saa Liiton verkkosivuilta. Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä kouluttajien löytämisessä.

1.2. Liiton organisoima koulutus

Liitto järjestää useammasta kahden päivän viikonlopusta koostuvia kuvankäsittely- ja kuvamassojen hallintatyöpajasarjoja sekä viikonlopun kestäviä, eri osa-alueisiin painottuvia valokuvauskoulutuksia ei puolella Suomea.

Maaliskuussa järjestetään kaksi kahdeksan päivän pituista kurssia Portugalissa: 10. – 18.3.2019 valokuvauksen peruskurssi aloittelijoille sekä 17. – 25.3.2019 työpaja kokeneemmille kuvaajille.

Seurat voivat jatkossa tilata koulutuksia liiton rakentamasta koulutusvalikoimasta.

1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus.

Eri yhteistyökumppaneiden koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla yhteisilmoittautumisia, -matkoja ja –majoitusta. Yksityiskohtaisemmat tiedot kursseista, ilmoittautumisohjeet jne. löytyvät osoitteesta www.sksl.fi.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 2019 vuosinäyttelyn yhteydessä Kuusankoskella 07.04.2019.

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä Kouvolassa 24.11.2019.

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin ja olemme mukana Kuva- ja Kamera-messuilla 15. -17.3.2019 valokuvajärjestöjen yhteisosastolla, missä tarkoituksena kerätä Kopiosto-valtakirjoja ja markkinoida kameraseurojen jäsenyyttä.

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa.

3. LIITON NÄYTTELY- JA KILPAILUTOIMINTA SEKÄ LIITON ARVONIMET

Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella vuosinäyttely järjestetään Kuusankoskella 6-27.4.2019, Kamera-73 Kuusankoski ry:n ja Kouvolan Kameraseura ry:n toimiessa järjestäjänä. Avajaiset 6.4.2019.

Syyskauden teemanäyttelyn teemanäyttely järjestetään Kouvolassa, Kouvolan Kameraseura ry:n toimiessa järjestäjänä. Näyttelyn teemaa on ”Tila”. Näyttelyn avajaiset 23.11.2019. Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta. Alle 29-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin tuetaan puolittamalla heidän osallistumismaksunsa voimassaolevasta kuvamaksusta.

Liitto myöntää liiton näyttelyissä menestyneille kuvaajille anomuksesta SKsL-arvonimiä vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä.

4. SEURACUP

Järjestetään Suomen Seuracup, jonka voittajaseuran kokoelman kaikki kuvaajat saavat kunniakirjan ja lisäksi tuomaristo voi jakaa muita kunniakirjoja ja hyväksymisiä osallistujille.

Suomen Seuracup järjestetään syys- lokakuussa 2019. Kuvien oltava perillä sääntöjen määräämänä aikana ja tavalla.

Yhdeltä kuvaajalta voi olla vain 2 kuvaa seuran kokoelmassa. Kuvaaja voi osallistua vain yhden seuran kokoelmaan. Seuracupin säännöt löytyvät liiton verkkosivuilta.

Linkki: https://www.fiap.net/en/world-cup-for-clubs

5. NUORISOTOIMINTA

SKsL Ry:n nuorisotoiminnan työryhmä Nuoret valokuvaajat (NVK) jatkaa toimintaansa samaan malliin kuin aikaisempina vuosina. NVK esittelee tulevia tapahtumiaan ja julkaisee artikkeleita valokuvausaiheista ja nuoria valokuvaajia koskettavista tapahtumista ja kilpailuista sekä uudistetuilla nettisivuillaan osoitteessa www.nuoretvalokuvaajat.fi että sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa. Sivuilla sekä sosiaalisissa medioista on lisäksi tietoa mm. vetäjistä, Local-toiminnasta sekä yhteistyökumppaneista. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus lisätä www.nuoretvalokuvaajat.fi sivuille myös verkkokauppa, jossa voisimme myydä NVK-brändättyjä tuotteita, mm. NVK T-paitoja, kangasmerkkejä sekä kangaskasseja.

Nämä tuotteet toivottavasti lisäisivät NVK:n tunnettuutta entisestään.

NVK:n pääasiallisia viestintäkanavia ovat Facebook ja Instagram, sillä niiden kautta on helppo tavoittaa 16–28-vuotiaita. Sosiaalisessa mediassa NVK:lla on yli 10 000 seuraajaa (Facebook +4300, Instagram +6600), ja suunta on jatkuvasti kasvava. Vuonna 2019 on tarkoitus laajentaa NVK:n sosiaalisen median näkyvyyttä ja yhteisöä videopalvelu Youtuben puolelle. Sosiaalisissa medioissa järjestämme myös valokuvakilpailuja, joihin saamme palkintoja yhteistyökumppaneiltamme.

NVK:n yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä Olympus Suomi, Future Retail / Kyparakamera.fi, Colorkolmio, sekä Mainostoimisto Groteski. Olympus Suomi on avustanut Nuoret Valokuvaajat -yhteisöä vuodesta 2016, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2019. Yhteistyössä Olympus Suomen kanssa Nuoret Valokuvaajat järjestävät Olympus Young Talent -kampanjan, jossa yksi nuori valokuvaaja Suomesta pääsee toteuttamaan valokuvausunelmansa Olympus Suomen sekä Nuoret Valokuvaajat -yhteisön kanssa.

Nuoret valokuvaajat järjestävät kymmeniä valokuvausaiheisia tapahtumia eripuolilla Suomea. NVK-työryhmän vetäjät ovat tosin keskittyneet pääkaupunkiseudulle, ja järjestävät ja toteuttavat sieltä käsin yhteisön viralliset tapahtumat.

NVK:n virallisia tapahtumia tulevat vuonna 2019 olemaan mm. NVK Kesäleiri Joutseno, NVK Eräleiri Nuuksio sekä satunnaiset lyhyet työpajat.

NVK Local-toimintaa puolestaan organisoivat paikkakunnalliset Local-vetäjät, jotka järjestävät paikkakunnillaan ilmaistapahtumia kuten kuvakävelyitä, työpajoja ja muita vapaamuotoisempia valokuvausaiheisia tapahtumia.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto on sekä International Federation of Photographic Art -järjestön (Fédération International de l’Art Photographique) eli FIAP:n että Photographic Society of America -järjestön eli PSA:n jäsen.

Tiedotetaan kansainvälisestä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook –sivulla, Kamera-lehdessä sekä FIAP–kisaajien Facebook-ryhmässä. Kannustetaan seuroja ja seurojen jäseniä osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin. Järjestetään sekä paikan päällä tapahtuvia että virtuaalisia tilaisuuksia kansainvälisen näyttelytoiminnan tiimoilta.

Kokeillaan kansainvälisesti menestyneiden kuvaajien työn ja kehityksen esittelyä teemalla ’Miten minusta tuli minä?’ Käytetään esittelyssä soveltuvaa jakelukanavaa.

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien sekä MFIAP-arvonimen hakua.

Osallistutaan FIAP:n biennaaleihin ja PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun kokoelmanäyttelyyn sekä FIAP:n vuoden 2019 Photomeeting tapahtumaan Marokossa.

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä.

Kannustetaan seuroja edistämään nuorten valokuvaajien kansainvälistä yhteistyötä, hyödyntämällä olemassa olevaa kansainvälistä verkostoa.

Liitto toimittaa Seuracupin ja vuosi- ja teemanäyttelyjensä kuvat muihin Pohjoismaihin ja saattaa muista Pohjoismaista saamansa kuvat jäsenistönsä katsottaviksi.

Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin (GPU) toimintaan, Photographic Society of American (PSA) sekä Nordisk Föreningen för Fotografi (NFFF) järjestämiin näyttelyihin ja muuhun toimintaan.

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa. Järjestetään 11. Finland Digital Circuit. Valitaan 4 – 5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella.

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2019 Suomessa järjestettäville kansainvälisille näyttelyille. Seuroja kannustetaan uusien näyttelyiden järjestämiseen.

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä antamalla Photoportal-järjestelmä heidän käyttöönsä ja opastamalla heitä sen käytössä. Photoportal-järjestelmän palvelutasoa pidetään yllä.

Tavoitteena on, että Suomessa järjestetyt näyttelyt jatkavat toimintaansa. Tavoitellaan sitä, että näyttelyt profiloituvat kansainvälisesti niin kuvavalintojensa kuin järjestelyidensäkin puolesta korkeatasoisten näyttelyiden joukkoon.

6.1. Pohjoismainen yhteistyö

4th Nordic Circuit järjestetään syksyllä -19.

Suomi järjestää elokuussa NFFF Photomeetingin, tähän on saatu Finnfoto ry:ltä avustus.

Vuoden 2019 aikana järjestetään kolmas Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet. Kuvien viimeinen jättöpäivä on 15.4. 2019. Kilpailun järjestää Norjan liitto.

Syksyllä -18 tehdyn sääntömuutoksen mukaisesti Pohjoismaisessa Valokuvamestaruuskilpailussa saadut hyväksynnät voi takautuvasti vuodesta 2016 alkaen laskea edukseen myös Suomen Kameraseurojen Liiton arvonimiä hakiessaan.

Kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenet voivat hakea pohjoismaisia valokuvauksen arvonimiä Pohjoismaisen Valokuvausliiton suojeluksessa Pohjoismaissa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä ja Pohjoismaisessa valokuvamestaruuskilpailussa saavuttamansa menestyksen perusteella.

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 500 €:n työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta ja se voidaan myöntää johonkin sen jäsenliitoista kuuluvalle valokuvaajalle tai kameraseuralle.

Vuonna 2019 hakemus jätetään lokakuun loppuun mennessä.

Suomi on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin. Suomen nykyisiin päävastuualueisiin kuuluvat:

– Pohjoismaisten arvonimien käsittelyn sisältäen kaiken näyttelydatan keräämisen ja ylläpidon sekä arvonimihakemusten tarkistamisen. Arvonimien hakemislomakkeet teki Suomi.

– Instagramissa julkaistaan kaikissa Nordic Circuiteissa ja Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskisoissa palkitut kuvat. Suomi on luonut hakusanajärjestelmän, jota hyväksikäyttäen kaikki hyväksyntöjä saaneet valokuvaajat saavat kuvansa esille NFFF:n Instagram syötteessä @nordicsocietyofphotograpy.

Vuoden 2019 alussa Suomi julkaisee pohjoismaisten kameraseurojen yhteisen hakusanaston, jonka avulla esim. määrätyn kuukauden kaikkien pohjoismaisten Kuukauden kuvien näkeminen on yhteisen hakusanaston takana.

7. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Liiton uudistetut kotisivut otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019.

Kotisivuille tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta, ja sinne laaditaan tietopankki kameraseuratoiminnasta. Kotisivulla ylläpidettävään esityspankkiin pyritään saamaan uusia aiheita.

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen liittyvistä aiheista laaditaan lehdistötiedotteita, jotka jaetaan laajasti ympäri Suomea. Liitto hyödyntää myös sosiaalista mediaa.

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan, ja ne voidaan myös julkaista kotisivuilla.

Esitellään jäsenseurojen toimintaa liiton sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Kamera-lehden Seurat toimivat -palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen toiminnasta. Lehteen tarjotaan myös liiton toimintaa esitteleviä artikkeleita. Ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa vahvistetaan muutenkin. Otetaan käyttöön Twitter ja Instagram.

Liitto jakaa tietoa seuran perustamista varten ja tarjoaa asiantuntija-apua perustamiskokoukseen. Lisäksi kotisivuilta löytyy tietoa yhdistystoiminnan teknisistä asioista. Liitto antaa lisäksi asiantuntija-apua jäsenseurojensa tiedotustoimintaan.

Liitto järjestää jäsenseuroilleen videokilpailun, jonka tuotoksena seurat saavat omaa, itse tehtyä esittelymateriaalia tiedotukseensa. Tarkoituksena on tarjota jäsenseuroille uusi tapa tiedottaa seuratoiminnasta.

Tiedotetaan SKsL:oon liittymisestä seuroille ja harrastajaryhmille, jotka eivät vielä ole jäseniämme.

Vuoden 2019 aikana saatetaan valmiiksi tietopaketti seuratoimintaa varten.

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n päätavoitteet toimintavuodelle 2019.

8. TARVIKEVÄLITYS

Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten perusteella.

Avataan Liitolle oma WEB- kauppa, jonka kautta voi osallistua koulutuksiin, sekä tilata muita Liiton tarjoamia palveluja/tarvikkeita.

9. LIITON TIETOTEKNIIKKAPALVELUT

Liiton kotisivuja kehitetään ja ylläpidetään Woima Hostingilta ostetulta palvelulla.

Liiton ja jäsenjärjestöjen sähköposti sekä tiedostopalvelut on Microsoftin Office 365 palvelussa. Se mahdollistaa myös toimistosovellusten ja intranetpalvelujen käytön pilvipalveluna. Myös etäkokouspalvelut hoituvat sen kautta Skype for Business ohjelman avulla. OneDrive ja Sharepoint mahdollistaa sujuvan dokumenttien hallinna.

Woima Hostingilla on vuokrapalvelin jossa toimii Photoportal palvelin digikuvanäyttelyjen järjestämistä varten. Photoportal palvelinta kehitetään edelleen ja siirretään se vuoden aikana ajanmukaiselle alustalle

.

10. JÄSENREKISTERI

Liiton käyttämä jäsenrekisteri Gruppo palvelee yksittäisten seurojen ja liiton yhteisenä jäsenrekisterinä. Rekisterin antama, kunkin henkilöjäsenen jäsennumero on edellytyksenä liiton palvelujen käyttämiseksi.

Toimintakauden 2019 aikana liitto jatkaa opastusta rekisterin käytössä ja sen kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisessä. Liiton hallitus nimeää keskuudestaan henkilön, joka koordinoi tätä opastamista ja lisäksi tarjotaan kanavia seurojen keskinäiseen vertaistukeen järjestelmän käytössä.

Otetaan käyttöön sähköinen jäsenkortti. Kortin avulla henkilö voi tarkistaa oman jäsennumeronsa sekä todistaa jäsenyytensä esim. osallistuessaan liiton koulutustilaisuuksiin. Korttiin kytketään jäsenetuja, mm. valtakunnallisia ja paikallisia alennuksia jäsenistölle.

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Jäsenseuran jäsenmaksu vuodelle 2019 on 10 €/seuran henkilöjäsen, minimissään

100 €/seura. Jäsenmaksulla mahdollistetaan Office356 palvelujen käyttö sekä seuran jäsenellä on oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan (FIAP,PSA,GPU)

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n apurahoilla.

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen. Toimintoja, joita ei ole mainittu tässä toimintasuunnitelmassa, voidaan toteuttaa liiton taloustilanteen niin salliessa.

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio.

Hyväksytty syyskokouksessa Pieksämäellä 18.11.2018

Comments are closed.