Jäsenrekisteri

Vuoden 2021 alusta käyttöönotettu Flomembers-jäsenreksiteri on helppokäyttöinen tietokoneen tai älypuhelimen selaimella toimiva palvelu. Liitto ja seurat käyttävät teknisesti samaa rekisteriä, jossa seurojen ja liiton toimihenkilöillä sekä seurojen jäsenillä on roolinsa mukaan henkilökohtaiset käyttöoikeudet rekisterin tietoihin. Käyttäjätunnuksena toimii henkilökohtainen sähköpostiosoite. Omien jäsenten henkilötietojen muokkausoikeus on ainoastaan kullakin seuralla. Liitolle tiedot seurojen rekisteriin tekemistä muutoksista päivittyvät joka yö. Seurat hoitavat edelleen oman jäsenlaskutuksensa, jäsenviestintänsä, kirjanpitonsa ja muutkin asiat kuten aikaisemminkin. Jäsenrekisteriä voi kukin seura käyttää oman toimintansa edellyttämällä tasolla. Uuden jäsenrekisterin etuna on myös seurojen ja liiton välisen viestinnän paraneminen.

Jäsenrekisterin hyödyt seuratyössä

Jäsenviestintä paranee ja helpottuu. Parilla klikkauksella valitset kaikki jäsenet ja voit lähettää heille sähköpostia. Jäsenet pitävät itse omilla sivuillaan jäsenrekisterin yhteystiedot ajantasalla.
Jäsenmaksulaskutus on sujuvaa. Uusi jäsen saa laskun heti liittymisen jälkeen ja nykyjäsenet rooliensa mukaan oikean kokoisen laskun älykkäässä massalaskutuksessa.
Omilla sivuilla jäsenet itse muuttavat omat henkilökohtaiset tietonsa, näkevät jäsenmaksunsa tilan, ilmoittautuvat tapahtumiin ja tulostavat jäsenkorttinsa.
Uusjäsenhankinta tehostuu. Tapahtumien avulla myös yleisö voi osallistua seuran tapahtumiin. Kun ilmoittaudutaan tapahtumiin, tiedetään ketä odottaa ja tarvittaessa osallistumismaksun kerääminen on helppoa.
Kirjanpito ja maksujen seuranta helpottuu, kun kaikki seuran tulot laskutetaan jäsenrekisterin kautta.
Enemmän aikaa toiminnan kehittämiseen. Seuran koon mukaan toiminnan pyörittämiseen voi kulua paljonkin aikaa ja uuden jäsenrekisterin tarkoituksena on helpottaa tätä.
Nykyaikainen seura. Jäsenrekisteriuudistus on askel eteenpäin, jolloin myös nuoret harrastajat pitävät meitä nykyaikaisina yhdistyksinä.
Jäsenrekisteri on seuralle ilmainen. Liiton jäsenmaksu sisältää jatkossa myös jäsenrekisterin.

Aktiivinen seuratyö kasvattaa jäsenmäärää ja siihen kannattaa käyttää kaikkia markkinoinnin keinoja. Seuran talouden kohentuminen mahdollistaa jäseniä kiinnostavan toiminnan, sillä jäsenten vapaa-aika on tänä päivänä kortilla ja kilpailemme siitä monen muun lajin kanssa.

Jäsenreksiterin käyttöönotossa tai käyttöön liittyvissä asioissa ota yhteys Raimo Korpela, 0400 767 000, raimo.korpela@sksl.fi

SKsL:n rekisteri- ja tietosuojaseloste 2021


Gruppo-rekisteristä jäsentiedot ovat siirtyneet uuteen rekisteriin 14.12.2020. Mikäli ilmenee tarvetta hakea sieltä vielä tietoja, on se jonkin aikaa mahdollista, kunnes kaikki jäsenten tiedot poistetaan rekisteristä. Tästä hetkestä tulee vielä erillinen ilmoitus sähköpostilla. Gruppoon saa tarvittaessa apua Reinolta, reino.havumaki@sksl.fi. Käyttöohjeet Gruppoa varten:
Gruppo perustaidot
Gruppo lisätaidot
Gruppo, jäsenen poistaminen

Rekisteriin kirjaudutaan osoitteessa https://finnfoto.gruppo.fi
(Huomaa, että kaikille Gruppon asiakkaille tarkoitetussa Perustaidot –ohjeessa mainittu linkki https://nimi.gruppo.fi pitää siis korjata yllä mainittuun muotoon.)

Comments are closed.